Partiet som sagt ”nej till invandrare” i 30 år

Dela med dig

På Sverigedemokraternas Landsdagar i november fanns det ett mycket stort inslag av ”vad var det vi sa”. Anledningen var regeringens åtgärder för att minska antalet flyktingar som beviljas asyl i Sverige. Tydligast kom denna känsla av ”vad var det vi sa” till uttryck i Jimmie Åkessons huvudtal på kongressen. Han avslutade talet, i vilket han uttryckt en önskan om regeringssamarbete med M och KD, med orden ”Sverigevänner – vi är på väg att vinna”!

Men SD har inte haft rätt när det gäller asylpolitiken. Sverigedemokraterna har nämligen, ända sedan slutet av 80-talet, alltid hävdat att Sverige har beviljat för många människor asyl. Då SD bildades år 1988 var partiet en renodlad nazistisk organisation. Arbetarpartiet anser inte att dagens SD är en nazistisk organisation. I detta avseende har partiet genomgått en avgörande förändring. Samtidigt har det skett genomgripande förändringar i hela världen sedan slutet på 80-talet. I Sverige befinner vi oss i en period av förödande avindustrialisering. Sovjetunionen existerar inte längre. Apartheid i Sydafrika är avskaffat. I USA valdes en svart kandidat för första gången till president. Antalet människor som flyr från Afghanistan, Syrien och Irak har ökat dramatiskt. Över hela världen, i nästan varje sammanhang, har det skett väldiga förändringar sedan 1988. En av de få saker som dock inte har förändrats, i Sverige, gäller SD:s syn på hur många flyktingar som ska beviljas uppehållstillstånd.

Ett av syftena med detta temanummer av NyA är att visa att SD fört fram samma budskap ända sedan 1988:
det kommer för många invandrare. Partiets motstånd har funnits där oavsett om det gällt 5 000 asylsökande eller 175 000. Motståndet har aldrigt byggt på ekonomiska eller praktiska faktorer. För SD handlar det inte om krig och flyktingströmmar. Partiets motstånd är ideologiskt och riktar sig mot invandringen.
Dagens flyktingkris visar därför inte att SD har haft rätt.

Läs mer:


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.