Minns du något av 2015?

Dela med dig

Det är dags att damma av dina nummer av NyA från året som gått, för nu är det dags för frågesport. Året har dominerats av flyktingkrisen, vilket även speglats i denna tidning. Men vi har även hunnit med att behandla en rad andra frågor. Vad minns du från år 2015?

1. I början av juni i år invigdes konsert- och konferensanläggningen Malmö Live. Slutnotan för bygget landade på 1,3 miljarder kronor. Vad beräknades kostnaden uppgå till då idén presenterades första gången år 2007?
1. 150 miljoner
X. 200 miljoner
2. 245 miljoner

2. Nöjesprofilen Bert Karlsson gör stora pengar inom asylboende-branschen. På vilken ort i Västerbotten planerade han att starta ett nytt asylboende?
1. Dikanäs
X. Hällnäs
2. Vännäs

3. Vi är väldigt stolta över vår kultursida. En film vi skrivit om under året är Blecktrumman. Filmen baseras på en roman med samma namn. Vad heter författaren till romanen?
1. Günter Wallraff
X. Roman Polanski
2. Günter Grass

4. Flyktingkrisen har dominerat den politiska debatten under hela året. En av de frågor som diskuterats är hur det ska gå att ordna bostäder åt alla. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) förde fram en speciell typ av bostäder som lösning på krisen. Vad kallas dessa?
1. Panelhus
X. Modulhus
2. Klusterbostäder

5. Undertecknad beskrev sin tid som dansbandssångare 1985-1996 på kultursidan under våren. Det var inget rockstjärneliv, men man fick vara med om både det ena och det andra under den tiden. Vad hette bandet jag var sångare i?
1. Cone Takerz
X. Kon-Tiki
2. Contikers

6. I nummer 83 av NyA presenterade vi ett förslag till fem principer för ett modernt värnpliktsförsvar. Detta som ett alternativ till en Natoanpassad krigsmakt. Vilken bärande paroll skulle ett sådant försvar bygga på?
1. Marschera för sig – slå tillsammans
X. Av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov
2. Av folket, för folket – aldrig mot folket

7. Ett tema på kultursidan har varit ”svenska hjältar”. Vi har t ex skrivit om Torgny Segerstedt. Han var under åren 1917-1945 chefredaktör för en dagstidning. Vilken?
1. Dagens Nyheter
X. Post- och Inrikes Tidningar
2. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

8. Senaste planen i avdelningen ”skrytprojekt” från de styrande i Umeå är en skidanläggning för utförsåkning i Tavelsjö. Vad heter berget som anläggningen ska ligga på?
1. Buberget
X. Agnäs
2. Vallberget

9. Jordskredssegern för Jeremy Corbyn i det brittiska Labourpartiets partiledarval har skakat om etablissemanget. Hur stor andel av medlemmarnas röster erhöll Corbyn?
1. 49,5 procent
X. 59,5 procent
2. 69,5 procent

10. Entusiasmen för Jeremy Corbyn har lett till en väldig medlemstillströmning för Labour. Från parlamentsvalet i maj och fram till oktober hade fler människor gått med i Labour än vad som finns i hela Torypartiet. Hur många rörde det sig om?
1. 150 500
X. 183 600
2. 251 000

Skicka dina svar till Nya Arbetartidningen, Box 7003, 907 02 Umeå senast den 9 januari 2016. Vinnaren får en gratisprenumeration på Nya Arbetartidningen under hela år 2016. Vid flera svar med samma antal rätt gäller det svar som inkom först.


Dela med dig