Hård debatt om vinster i välfärden inom SD

Dela med dig

Idag diskuterar SD bland annat kring vinster i välfärden på sin kongress (landsdagar). En motion föreslår begränsningar av vinstuttaget. Blir det en verklig kamp mellan liberaler och ”social-konservativa” – eller är det hela ett spel för gallerierna? Du får svaret senare idag.

Uppdatering:

Mattias Karlsson avgjorde debatten om vinster i välfärden genom ett mycket skickligt anförande. Han började med att vänligt markera mot ytterligheterna i debatten och understryka att båda sidor stod närmare varandra än vad man kunde tro. Det gäller anhängarna till att avskaffa möjligheterna till vinstuttag i välfärden – avgifter undantagna. Det gäller de som låter som traditionella allianspolitiker som Andes Ågren och Peter Westerberg. I debatten förekom uttryck som ”flumvänster” vilket kontrades med begreppet ”snuskhöger”. Mattias Karlsson underströk sedan PS linje: ATT vinst INTE ska få skapas genom lägre personaltäthet, ATT vinster ej ska kunna föras över till skatteparadis som Caymanöarna, ATT utreda formerna för uppbygget av en buffert som garanterar långsiktiheten för privat verksamheten inom välfärdssektorn.

Just nu råder en spänd väntan på voteringen. Skulle PS förlora blir SD, i praktiken, ett lika vinstfientligt parti, inom välfärden, som V.

Uppdatering:

När det gällde möjligheter till vinster i välfärden gav voteringen följande utfall: Partistyrelsen vann. PS var dock tvungen att göra de tre tillägg som Mattias Karlsson redogjorde för.

Den direkta tolkningen är att SD, trots PS vinst, är riksdagens näst minst positiva parti vad gäller vinster i välfärden (efter V). Men en indirekt tolkning är att PS fått ett så vitt mandat, att utreda frågan vidare, så att SD ska kunna samtala med övriga partier i riksdagen. Särskilt med M och KD. Kongressen avslutades med nationalsången och att ett tacktal av en hes Jimmie Åkesson.


Dela med dig