Enkel fråga till kommunalrådet – om romer och arbete

Jan Hägglund (AP) ställde en fråga till kommunalrådet Margareta Rönngren (S) om att kommunen bör bistå de tiggande romerna när det gäller att komma in på arbetsmarknaden. Detta genom att bl a se till att de kommer i kontakt med seriösa bäruppköpare.

Jan Hägglund menade att vi står inför ett vägval och att situationen ställts på sin spets sedd utifrån en ståndpunkt av människohandel. Reportage i både Uppdrag Granskning och radions Studio Ett har visat att fortsatt tiggeri, kombinerat med välgörenhet, har vidareutvecklats till att även innefatta prostitution i Malmö och Göteborg. Valet står alltså mellan det vi i Arbetarpartiet har valt att kalla ”arbetslinjen” – och fortsatt tiggeri som riskerar att kombineras med prostitution.

Vi anser att det finns vinster med ”arbetslinjen” som har med mer än bara romernas inkomster att göra. Vi anser att arbete både skapar en större självrespekt och en större respekt från hela det omgivande samhället – från både individer och myndigheter. Arbetet skulle även bryta den isolering som många romer befinner sig i.
– Är kommunens ledning villig att bistå romerna när det gäller att komma i kontakt med seriösa bäruppköpare och även vad gäller andra arbetstillfällen och därmed bistå romerna att komma ut på arbetsmarknaden? frågade Hägglund.

Margareta Rönngren svarade ett bestämt ”Ja” på frågan. Hon anser att arbetslinjen är viktig.
– Det handlar om ett värdigt liv. Vi har fått pengar från en EU-fond, så kommunen ska starta ett center som ska vara en mötesplats i Umeå där EU-emigranter kan få hjälp, svarade Rönngren.

Jan Hägglund undrade om kommunen kommer att hjälpa till att hitta seriösa arbetsgivare bland bärplockningsföretagen.
– Det ska kommunen fortsätta att jobba med, svarade Margareta Rönngren.
Arbetarpartiet kommer att fortsätta driva på för att ”arbetslinjen” ska förverkligas i Umeå kommun.