Tabell – Val och opinionsmätningar 1994-2015 (i procent)