Ny detaljplan hotar Nydalasjön och Mariehems Centrum

Dela med dig

Så har då ännu en mycket olycklig detaljplan antagits av kommunfullmäktige. Denna gång gäller det fastigheten Etern 3, på andra sidan vägen söder om Mariehems Centrum, där AstraZeneca tidigare hade sina lokaler. Fastighetsägaren Balticgruppen vill öppna en ny och större matbutik, några småbutiker samt ett Gymnastikens Hus i lokalerna. Arbetarpartiet röstade mot planen och gick till hårt angrepp mot den på kommunfullmäktigemötet den 15/6. Detta av flera skäl.

Först har vi miljöskälen. Fastigheten ligger väldigt nära Nydalasjön. En sjö som är i ett väldigt ekologiskt utsatt läge. I en artikel från VK den 27/5, med rubriken ”Fosforutsläpp gör Nydalasjön sjuk”, så går det att läsa något ganska häpnadsväckande. Sjöns tillstånd är såpass nära gränsen till katastrof att man nu uppmanar folk att inte urinera i sjön, eftersom det skulle kunna vara den droppe som får bägaren att rinna över. Risken för att Nydalasjön ska drabbas av algblomning är, och har under en längre tid, varit stor. Algblomning kan leda till att människor som badar i sjön blir sjuka. Hundar som badar och fiskarna riskerar att dö. Det är med andra ord allt annat än en rent estetisk fråga. När väl algblomning kommit igång så kan det ta decennier och åtgärder för åtskilliga miljoner innan problemet är löst.

Ett exempel är Svartbyträsket i Bodens kommun, som drabbades av algblomning under 80-talet. År 2007 hade man satsat 18 miljoner kronor under minst 17 år, men problemet kvarstår idag. Även om det kan vara så att den direkta påverkan från ett nytt handelsområde är ringa så är sjön i sådant utsatt skick att de ”droppar små” som går att undvika måste undvikas. Nydalasjön utgör nämligen ett utomordentligt och stadsnära friluftsområde som är till glädje för tusentals umebor.

Sedan är det dags att kommunen slutar dalta med Balticgruppen! Det är uppenbart att detaljplanen riskerar innebära att Mariehems Centrum i praktiken flyttas till den av Balticgruppen ägda fastigheten. Och denna flytt innebär att ännu ett externt köpcentra öppnar – något som saknar stöd i översiktsplanen. Först var planen att Umeå skulle ha tre externa köpcentra: Strömpilen nere vid älven, Coop Forum på Ersboda samt Klockarbäcken. Sedan tillkom IKEA, som ett fjärde. Och nu blir det ett femte! I handlingarna går det att läsa att ett troligt scenario är att ICA-butiken på Mariehems Centrum tvingas lägga ner. Vilket vore ytterst sorgligt, med tanke på att Mariehem har ett av Umeås få ”fungerande” stadsdelscentra. Stadsdel efter stadsdel har fått sina centrum utarmade i takt med att externa handelscentra har etablerats.

Sen har en del, i vårt tycke, tunga instanser motsatt sig eller haft kritik mot förslaget. Hyresgästföreningen motsätter sig förslaget, på grund av hotet mot Mariehems Centrum och den nya trafiksituation som uppstår. Länsstyrelsen menar att det innebär en ”betydande miljöpåverkan”.

Men det som kanske är det mest uppseendeväckande i planen är det ”nollalternativ” som presenterades i handlingarna. ”Nollalternativ” kallas det som en ny plan ska jämföras med i olika konsekvensutredningar. Det handlar exempelvis om vilken miljöpåverkan som ett nytt handelsområde skulle få jämfört med ett nollalternativ där området inte etableras.

Hur ser då det så kallade nollalternativet ut i ärendet? Nollalternativet presenteras som 7 000 m2 lokaler med industriverksamhet och 7000 m2 lokaler med kontorsverksamhet. Problemet är att detta inte stämmer överens med verkligheten. AstraZeneca flyttade ut ur lokalerna 2011. Sedan dess har inget företag etablerat någon industriverksamhet i fastigheten. Det hela liknar ”lösningen” som Umeå kommun tog till för att trolla bort miljöpåverkan i samband med IKEAs etablering. Där ansågs nollalternativet vara ett (påhittat) handelsområde av IKEA-storlek! Men i verkligheten fanns där ingenting – eftersom det inte fanns några planer på ett handelsområde på platsen förrän IKEA visade sitt intresse!

Det är falskt att presentera ett nollalternativ som innebär samma, eller större, inverkan på miljön och närområdet, när de planer som skulle utgöra detta tilltänkta nollalternativ saknas. Detta är utan tvekan fallet med ”nollalternativet” för fastigheten Etern 3. Att påpeka detta var tydligen att trampa på en öm tå hos byggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund (S), som uttryckte bestörtning över dessa anklagelser om fulspel. I nästa andetag försade han sig i försöket att försvara nollalternativet. Han sa att kommunen i flera år försökt få industriverksamhet till lokalerna, men att ingen hade nappat. Detta om något styrker att det, så kallade, nollalternativ som presenteras är humbug, fantasifoster, hittepå!


Dela med dig