Chaufförer i protest mot fusk och låglönekonkurrens

Dela med dig

Den 6 juni protesterade över 1 000 lastbilschaufförer på 27 platser i Sverige, Norge och Finland mot det ökande fusket inom åkerinäringen. På de flesta orterna körde lastbilarna i korteger med 50-100 fordon.

Chaufförerna reagerar mot att utländska åkerier och förare agerar i Sverige med löner och villkor långt under de svenska kollektivavtalen. Aktionen organiseras via Facebook-gruppen Här Stannar Sverige som har nästan 16 000 medlemmar.
– Som jag ser det vart det lyckat, säger Kenneth Jaktlund, en av initiativtagarna till protesterna. På flera orter hade vi med politiker, både från EU-parlamentet och riksdagen. Så det känns som att vi når fram med det vi vill få fram.

Här Stannar Sverige anser att man borde införa det tyska MAUT-systemet inom EU. Detta innebär att varje lastbil får en liten GPS-sändare som gör att man kan hålla reda på exakt var bilen körts. Här Stannar Sverige menar att sändaren också skulle kunna användas för att hålla koll på s.k cabotagetrafik. Enligt reglerna får utländska lastbilar som kör till Sverige också ta körningar inom landet på vägen hem. Det handlar om max tre körningar under en begränsad tid. Men fusket är utbrett. Bilar som stannas av polis och tull kan ibland ha kört i Sverige i flera veckor.

Många lastbilschaufförer reagerar också mot att den upptrissade konkurrensen hotar trafiksäkerheten.
– På Posten, där jag arbetar, har vi haft en stenhård policy att alltid hålla oss till hastighetsbegränsningen på 80 km/h, säger Shahin Bahrami. Men nu blir jag omkörd av lastbilar som kör mycket fort. De flesta av dem är utlandsregistrerade.
– Utländska företag kan konkurrera ut svenska eftersom de kan erbjuda kortare transporttider som beror på att de bryter mot hastighetsgränser och vilotider. Det skapar en osund konkurrens.
– Det handlar såklart inte om att vi är emot utlänningar, säger Shahin. Jag kommer själv från Iran. Istället handlar det om att försvara de jobbare, och företag, som följer kollektivavtalen. Och att säkerheten för alla trafikanter ska upprätthållas.


Dela med dig