Kommunals årsmöte röstade för kampanj mot tätare helgtjänstgöring

Dela med dig

Onsdagen den 25:e februari var det årsmöte för Kommunals stor-sektion i Umeå. Mötet var väldigt välbesökt med över 200 deltagare. Årsmötet röstade för att starta en kampanj mot tätare helgtjänstgöring och delade turer. En seger för alla som jobbar på Umeås kommunala arbetsplatser!

På mötet behandlades två motioner som skickats in av Åsa Eriksson, undersköterska och medlem i Arbetarpartiet. Motionerna hade skrivits under av 40 personer runt om på olika kommunala arbetsplatser i Umeå.

Den första motionen föreslog att Kommunal i Umeå skulle starta en kampanj mot tätare helgtjänstgöring inom äldreomsorgen, vilket behövs då allt fler arbetsplatser har gått över till tjänstgöring varannan helg. Och denna motion röstades alltså igenom! Dessutom med tillägget att kampanjen även ska rikta sig mot delade turer – då kommunen ofta ställer dessa mot helgtjänstgöringen. Detta var en viktig seger för alla som arbetar på kommunala arbetsplatser i Umeå. Med årsmötets beslut i ryggen så kan kampen för bättre arbetsvillkor för exempelvis personalen inom äldreomsorgen trappas upp.

Den andra motionen behandlade behovet att komma till rätta med vikariesituationen i kommunen. Det är nämligen så att ungefär var tredje sjukfrånvaro inom hemtjänsten ersätts inte med en vikarie. Kommunens lösning, bemanningstjänst, har inte fungerat. Därför föreslog motionen ett försök med vikariepooler, med fast anställd personal, på några av de större arbetsplatserna. Sektionsstyrelsen tyckte att det räckte med att en motion röstades igenom på årsmötet, och ansåg därmed motionen var ”besvarad” (ett annat sätt sätt att avslå densamma).

Slutligen så blev Åsa Eriksson vald till Representantskapet i Kommunal i Västerbotten. Det skedde mot valberedningens vilja. Men med stöd av den nye ordföranden för storsektionen som avsa sig sin plats.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.