Faktarutor om Grekland

Dela med dig

Fakta om Grekland

Grekland är ett av de europeiska länder som drabbats hårdast sedan den ekonomiska krisen 2007-2008.

 Arbetslösheten har stigit kraftigt. År 2008 låg arbetslösheten under 7,5 procent. I december 2014 var siffran hela 26 procent. Hårdast drabbade är ungdomar. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 50 procent.
 Levnadsstandarden i landet har sjunkit med 40 procent sedan 2009, till följd av åtstramningarna.
 Den grekiska statsskulden motsvarar idag 175 procent av BNP. Om det inte vore för de enorma räntekostnaderna för skulderna så skulle den grekiska statsbudgeten gå med ett överskott.
 Stora protester. Sedan krisen inleddes har minst 25 generalstrejker genomförts i protest mot bland annat åtstramningspaketen.
 Kapitalflykten. Den grekiska borgerligheten underminerar Syrizas regering genom att slussa ut stora mängder kapital ur landet. Enligt JP Morgan så har hela 25 miljarder euro förts ut ur Grekland sedan i december 2014.

Syrizas löften efter valsegern

■ att återinföra en minimilön på 751 euro i månaden (ca 7 500 kr),
■ att lägga en rad tidigare beslutade privatiseringar av offentliga verksamheter på is,
■ att avskaffa avgifterna för sjukhusbesök och recept på mediciner,
■ att återställa kollektivavtalen till sin tidigare form och avskaffa det nuvarande systemet där de nationella avtalen utgör lönetak istället för -golv,
■ att återanställa avskedade offentliganställda,
■ att ge jobben tillbaka till de städerskor som avskedades av den tidigare högerregeringen – en strid som blivit symbolisk,
■ Slutligen har regeringen även lovat att omförhandla de enorma skulder som tynger ned det grekiska folket.

Läs även:


Dela med dig