Avveckling av Region Västerbotten kan ge 110 nya sjuksköterskejobb

Dela med dig

Mellan 45-65 miljoner kr kan sparas – minst

Krisen inom sjukvården i Västerbottens län är allvarlig. Men det finns pengar som kan, om inte lösa hela krisen, så åtminstone mildra krisen rejält. En avveckling av den byråkratiska skapelsen Region Västerbotten kan spara 45-65 miljoner kronor årligen – vilket räcker till minst 110 sjuksköterskejobb.

Låt oss först ge två exempel på vad vårdkrisens bristande resurser innebär:
a) Det tar längre tid att bli opererad för cancer eftersom Kirurgcentrum på Norrlands Universitetssjukhus (Nus) tvingas minska antalet vårdplatser,
b) Barn- och ungdomspsykiatrin tvingas minska antalet anställda, vilket innebär att de unga som mår dåligt inombords måste vänta längre på att få hjälp.

Ett av flera sätt att mäta krisen är bristen på sjuksköterskor. I mitten av februari i år saknades det sammanlagt 110 sjuksköterskor på sjukhusen i Umeå, Skellefteå och Lycksele. De största effekterna märks i Umeå. Nus klarar inte sin roll som regionsjukhus utan måste skicka patienter till Skellefteå och Lycksele. Det diskuteras även om att sända patienter till Linköping och Huddinge.

Om Region Västerbotten avvecklas – kan vårdkrisen mildras
Mot bakgrunden av krisen inom vården är det naturligt att allt fler tittar efter lösningar: var finns det resurser. Och många kastar sina blickar mot det som kallas för ”Region Västerbotten”. Våra beräkningar ger vid handen att en avveckling av Region Västerbotten gör det möjligt att föra över mellan 45-65 miljoner kronor från en fullständigt överflödig, politisk och administrativ, byråkrati till sjukvården! Dessa siffror är inte tilltagna i överkant. De är snarare i underkant.

Det är få som ens har hört talas om Region Västerbotten. Och det är ännu färre som vet vad som döljs bakom detta begrepp. I korthet är det ett extra och fullständigt onödigt led av politiker och administratörer, som upprättades utifall landstingen i de tre nordligaste länen skulle ha slagits samman till ett ”stor-landsting” för ett antal år sedan. Så blev dock inte fallet, vilket stod klart redan 2011. Detta innebär att Region Västerbotten borde ha börjat avvecklas redan för fyra år sedan. Men så skedde inte. Det är så många politiker som tjänar på att Region Västerbotten lever vidare att dessa verksamhet faktiskt utvidgas (”Regionen” har över 300 politiska uppdrag – det högst betalda ger drygt 800 000 kr/år). Mot bakgrund av vårdkrisen är detta extra provocerande.

Det är hårt, men inte fel, att påstå att existensen av Region Västerbotten är en av de största politiska skandalerna i Västerbotten någonsin. Arbetarpartiet kommer göra allt i vår kraft för att se till att denna onödiga byråkrati avvecklas.


Dela med dig
Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.