Arbetarpartiet – för en socialistisk arbetarrörelse

Dela med dig

Det som ligger bakom SD:s exempellösa framgångar är inte någon genial politik. Det är alternativlösheten hos Socialdemokraterna, LO och Vänstern som har öppnat dörren för SD:s framgångar. Det går inte att besegra SD genom att föra fram moralkakor till de som röstar på detta parti i desperation över att de har förlorat jobbet p g a fri arbetskraftsinvandring och låglönekonkurrens.

Det som krävs är en ny socialistisk och stridsduglig arbetarrörelse. Med ett konkret program för ny verklighet.
■ Avindustrialiseringen måste stoppas genom demokratisk kontroll över vinster, utdelningar och ett långsiktigt investeringsprogram för en grön industriell produktion med nya jobb och ökade skatteinkomster för skola, äldreomsorg och bostadsbyggande
■ En facklig kontroll måste ersätta borgarnas fria arbetskraftsinvandring – svenska kollektivavtal plus svensk arbetsrätt ska gälla för jobb i Sverige
■ Arbetstryggheten är en fråga värd att strida för: försöken att slå sönder kollektivavtal och arbetsrätt med hjälp av arbetslöshet, fri arbetskraftsinvandring och bemanningsföretag måste stoppas,
■ Utanförskapsområden finns och kräver särskilda åtgärder: Upprustning måste ske av erfarna byggnadsarbetare till avtalsenliga löner. Till det väldiga upprustningsbehov som finns kan speciella program knytas i form av gymnasieutbildning för elever i praktiska program som byggnads, el, vvs, o s v. Detta som ett led i kampen mot arbetslöshet och för en bättre skola. Upprustning av bostäder och utemiljöer, politiker i samråd med lokala hyresrättsföreningar, utgör är ett annat led i arbetet för att bryta utanförskapet. På vissa platser måste en gängkultur bekämpas genom samarbete mellan grannskapsföreningar, antidrogkampanjer och politiska ungdomsförbund som vågar säga ”Bekämpa knarket”. Det handlar till nio tiondelar om positiva alternativ – till en tiondel om ”hårda tag”. Knarkliberala ungdomsförbund som Centerns och FP:s måste hängas ut tillsammans med organiserad gängbrottslighet.
■ Arbetarrörelsen behöver revolutioneras. Den måste både vara stridbar och baserad på de som har jobb. Den måste även ha ett militant ungdomsförbund som kan ta de strider som krävs, både mot hänsynslösa bemanningsföretag och kriminella gäng. Nya tider kräver nya organisationsmetoder. Politik och fysik måste ibland gå hand i hand. Detta är erfarenheten från 1930-talet.

Läs även:


Dela med dig