Snabbt och hårt i nummer 78

Slut med ordvitsar

► Nu är det slut på dåliga ordvitsar! Även de roliga. I alla fall om den kinesiska staten får bestämma. Den kinesiska Statsförvaltningen för Tryck, Publicering, Radio, Film och Television har beslutat att förbjuda ordlekar och ordvitsar, i alla fall i radio och TV. De menar på att det finns en risk för ”kulturellt och lingvistiskt kaos” och att ordvitsar kan användas för att missleda folk. Speciellt barn är utsatta, menar de.
Kritikerna tror att det är ett sätt för regeringen att komma åt kreativa missnöjesyttringar mot staten.
Fängsla ordlekare, är det verkligen någon vits…

Grevar och kommunalråd

► Grevefamiljen Douglas har en ohälsosamt gott förhållande till politikerna i Österåker. Speciellt till M-makarna Jan Olov Sundström, f.d ordförande för Byggnadsnämden, och Ingela Gardner Sundström, tidigare kommunstyrelsens ordförande. Uppdrag Granskning har avslöjat att makarna Sundström har fått lån från Douglas-familjen för att driva en friskoleverksamhet och dessutom arrenderat marken den bedrivs på till 90 % rabatt.
I utbyte så har Sundströms beviljat grevefamiljen ett antal bygglov för utbyggnaden av deras marina som ligger i ett strandskyddat grönområde i Säbyviken. Givetvis emot alla lagar och regler. Det olagliga bygglovet vandrade ända upp i högsta förvaltningsdomstolen, i vilken det fälldes och revs upp. Men greven behöver inte misströsta. Kommunen försöker nu att göra marinan laglig genom att anta en helt ny detaljplan för området – vilket, hör och häpna, också är olagligt.
Marinan, ja. Den har plats för hela 400 båtar och är redan från början helt och hållet ett svartbygge, vilket avslöjades redan på 1970-talet.
Något är ruttet i grevskapet – förlåt – kommunen Österåker…

Haschexplosioner i Colorado

► År 2012 legaliserades dessvärre marijuana i den amerikanska delstaten Colorado. Detta har fört med sig ett oförutsett problem. På många håll har människor, möjligen inspirerade av TV-serien Breaking Bad, försökt utvinna hascholja i hemmagjorda labb. Processen kräver mycket brandfarliga ämnen vilket inneburit att det år 2014 skedde inte mindre än 32 haschrelaterade explosionsolyckor i Colorado.
Myndigheterna vet inte riktigt hur de ska hantera situationen. Det är inte olagligt att bearbeta drogen. Samtidigt kan processen vara farlig. Ännu har ingen människa dött, även om det är många som fått brännskador.
Knarklangare som spränger sig själva i luften. Vi trodde att det var LSD som fick folk att flyga…

Apropå greve Douglas

► Österåkers-greven Gustaf Douglas är även känd för att ha trakasserat arrendatorer genom att dumpa stenbumlingar på marken. Nämnde vi att han suttit i Moderaternas partistyrelse sedan 2002? Han avgick i januari 2015. Lägligt med tanke på alla avslöjanden.
I grevens tid, skulle nog nyvalda partiledaren Kinberg Batra säga…