Förvärrad personalbrist på Skånes universitetssjukhus

Dela med dig

På Skånes universitetssjukhus förlorar de runt tio anställda per månad och i dagsläget finns det över 130 vakanta sjukskötersketjänster.

Personalbristen är inte ett nytt problem, varken i Skåne eller övriga landet. Tidigare har det framförallt berört specialistsjuksköterskor på universitetssjukhuset. Nu saknas emellertid även allmänsjuksköterskor på många avdelningar.

Personalbristen har också medfört att över hundra av de 1150 vårdplatserna hålls stängda för tillfället. Det innebär längre väntetid för patienterna under hela vårdkedjan, i alltifrån akutvården till specialistvården.

Enligt Gudrun Berggren, personalchef på universitetssjukhuset, är den förvärrade personalbristen det senaste året en följd av att det är färre sjuksköterskor som har börjat på universitetssjukhuset.

Det som krävs för att koma tillrätta med bemanningen på Skånes universitetssjukhus är i första hand en kombination av höjda löner och bättre arbetsmiljö för personalen.


Dela med dig