Diskussion om löner på Kommunalmöte

Dela med dig

Den 17 november hade fackförbundet Kommunal möte i Umeå. En punkt handlade om Kommunals nya lönepolitik som antogs på kongressen 2013.

De nya riktlinjerna innehåller en rad positiva saker. Till exempel menar Kommunal att all lönemässig diskriminering bekämpa och att de lägsta lönerna ska höjas. Man vill också minska antalet otrygga anställningar och öka antalet heltider.

Problemet med Kommunals lönepolitik ligger främst i bristen på idéer om hur dessa krav ska bli verklighet. Detta var tydligt på mötet. Kommunals föredragande påpekade själv att det kan vara svårt att genomföra viss av förbundets mål eftersom hela LO-kollektivet helst ska vara överens.

Det blev också en diskussion om individuella löner som gjort att löntagare splittras och fackföreningen försvagas. Jag påpekade att yrkesgrupper som inte har individuella löner har haft en gynnsammare löneutveckling. En annan i publiken tyckte att lönekriterierna, som kommunen har, kan användas godtyckligt.

Jag framförde också ett missnöje över att lönegarantin, som tidigare låg på 150 kronor, förhandlats bort. Kommunals lokala ordförande förklarade att det var så många som bara hade fått 150:- i lönelyft när lönegarantin fanns kvar. Hennes lösning på detta problem var att ta bort lönegarantin helt och hållet. Hon menade att var det enklare att få upp lönen när det inte fanns någon lönegaranti och det var få som fick oförändrad lön. Men år 2012 var det 280 personer bara i Umeå kommun som inte fick någon löneökning alls. Om andra arbetsgivare runt om i Sverige har samma lönepolitik som Umeå, kan det totalt röra sig om tiotusentals kommunalare.

Nästa större Kommunalmöte i Umeå är den 25 februari. Då ska medlemmarna få besluta om en motion som kräver att Kommunal ska kämpa mot att det blir allt vanligare med helgtjänstgöring. Jag hoppas att så många medlemmar som möjligt sluter upp. Det är bara genom att kämpa tillsammans som vi kan försvara våra löner och arbetsvillkor.


Dela med dig