”Paraply-rörelsen” i Hongkong skakar Kinas maktelit

Foto: Studio Incendo (CC BY 2.0)
Dela med dig

När Kina tog över kontrollen i Hong Kong 1997 lovade regimen att det skulle hållas fria och allmänna val senast år 2017. I augusti i år tog dock regimen i Beijing ett beslut som innebär att valen inte alls blir så ”fria” som människor förväntade sig. Endast kandidater som granskats och godkänts av Beijing, och som ”älskar landet”, skulle få ställa upp. Protesterna lät inte vänta på sig.

Under den sista veckan i september strejkade studenter och skolelever runt om i Hong Kong i protest mot Beijings beslut. Natten mellan 26-27 september organiserades en stor demonstration utanför regeringsbyggnaderna. Polisen gick till brutalt mot demonstranterna. Demonstranterna skyddade sig mot tårgas och pepparsprej med paraplyer – därav namnet paraply-rörelsen.

Polistillslaget gav motsatt effekt. Istället för att gå hem så växte protesterna i styrka. Söndag den 28 september deltog över 100 000 människor i protesterna. På måndagen deltog över 150 000 i demonstrationer på flera olika platser i Hong Kong. Majoriteten av de som deltagit i protesterna är skolungdomar och studenter. Vid protesternas höjdpunkt utlyste dock även de lokala fackföreningarna en generalstrejk, men deltagandet i denna verkar ha varit begränsat.

I skrivande stund (14 oktober) verkar rörelsen ha ebbat av. Men regimen i Beijing och dess utlöpare i Hongkong är skakade. Och en ny generation har fått sina första erfarenheter av politisk kamp. Något som bådar gott inför de framtida strider som kommer att krävas för att avskaffa den kinesiska diktaturen.

Fakta och historik om Hongkong och Kina

■ Storbritannien erövrade Hongkong från Kina vid det första opiumkrigets slut 1842. I det andra opiumkriget (1856-1860) tog britterna även kontroll över Kowloon, halvön norr om Hongkong.
■ År 1898 arrenderade Storbritannien ett ytterligare område av Kina, norr om Kowloon. Avtalet för arrendet löpte på 99 år.
■ Under Andra Världskriget ockuperades Hongkong av Japan mellan åren 1941-45.
■ Våren 1989 protesterade studenter och ungdomar på Himmelska Fridens Torg i Beijing. Som mest deltog en miljon i denna massrörelse för demokratiska rättigheter i Kina. Regimen svarade med en fruktansvärd brutalitet vilket kulminerade i massakern på Himmelska Fridens Torg den 4 juni 1989. Regimen minns denna enorma rörelse för demokrati med fasa.
■ Den 1 juli 1997 löpte det brittiska arrendeavtalet för områdena norr om Kowloon ut. I samband med detta återlämnades hela Hongkong till Kina. Vid återlämnandet fick Hongkong behålla sitt politiska och ekonomiska system. Under åren har Beijing ständigt brutit sina löften om när fria och demokratiska val ska hållas i Hongkong.

Läs även:


Dela med dig