Valframgång för Arbetarpartiet i Umeå – 2 177 röster och två mandat • Stort tack till alla som ställt upp

Dela med dig

Arbetarpartiet i Umeå gjorde vad ingen trodde var möjligt. Vi inte bara stod emot den nationella valvinden – som bäst kan uttryckas i form av att Sverigedemokraterna blev landets tredje största parti med 13 procent av väljarna – utan vi gick framåt i kommunvalet i Umeå. Vi ökade både vad gäller antalet väljare (+ 22 %) och vad gäller antalet mandat (från ett till två).

Arbetarpartiet hade lagt upp en valstrategi som gick ut på att nå ut till arbetare inom olika sektorer i samhället. Det handlade dels om arbetare inom industrin; dels arbetare inom äldreomsorg, för- och grundskola, sjukvård, underhåll av typen ”gator och parker” samt privatanställda inom servicesektorn (exempelvis försäljare av kläder eller snabbmat).

Detta visade sig vara en strategi som höll. Men bakom våra framgångssiffror döljer sig även motgångar. Vi tappade väljare bland människor med lös anknytning till Umeå. Typexemplet är studenterna, som bland annat återfinns på stadsdelen Ålidhem. Studenterna, som ofta ser sig själva som varandes ”till vänster”, utgör en av samhällets mest lättrörliga och politiskt ”otrogna” grupper. Studenterna har dessutom ofta en svag anknytning till Umeå. För många utgör tiden på universitetet en kort ”utflykt” på några år innan de åter flyttar – till sin hemstad eller till någon större stad. De är ofta helt främmande för lokala problem som personaltätheten inom äldreomsorgen och skolan eller kostnaderna för dyra skrytprojekt. Arbetarpartiet tappade väljare bland studenterna.

Däremot vann vi stort bland arbetarna – arbetare i bred bemärkelse. Man kan säga att vår väljarbas nu påminner väldigt mycket om vår partisymbol. Några exempel:
■ Norra Ersboda. I detta valdistrikt blev vi fjärde största parti med 7,6 % av rösterna – slagna enbart av S, V och MP.
■ Östra Ersboda. Även där blev vi fjärde största parti (efter S, V och M).
■ Holmsund. Det gick bra för oss i hela Holmsund och vi fick fler röster i alla tre valkretsarna än vad vi fick 2006 – då vi tog tre mandat i Umeå kommunfullmäktige. Speciellt bra gick det i valdistriktet Holmsund Västra, där vi fick 4,9 % av rösterna.

Omstruktureringen av Arbetarpartiets väljarbas bådar gott inför framtiden. Våra möjligheter att stärka vår bas på arbetsplatser inom industri, äldreomsorg, för- och grundskola, hemtjänst, m.m, har ökat. Detta gör att vår kamp för fler jobb, högre löner, tryggare anställningsvillkor och bättre arbetsmiljö kan få ökad tyngd.

Medias analytiker kommer att tugga begreppet småpartier till leda under ett par veckor framöver. Vad de syftar till med ordet ”småpartier” är antalet mandat i kommunfullmäktige. Och ser man bara till Arbetarpartiets antal mandat så tillhör vi småpartierna tillsammans med riksdagspartierna KD och SD samt EU-partiet FI. Men tittar vi utanför kommunfullmäktige är Arbetarpartiet det parti som kan ställa flest människor på fötter näst Socialdemokraterna. När vi bär ut Umebladet till 20-25 000 hushåll fyra gånger per år brukar vi vara runt 100 personer som hjälps åt. Utanför kommunfullmäktige tillhör vi inte ”småpartierna”. Och det är med den andan och attityden – med våra numera två mandat och dryga 2 000 väljare i ryggen – som vi nu kommer att ta oss an de kommande fyra åren fram till nästa val år 2018. Men sen kommer det att vara en enorm skillnad vad gäller Arbetarpartiets förutsättningar i fullmäktigedebatten när vi nu får två röster som kan föra vår talan.

Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla som gjort en insats – i stort och i smått – och bidragit till valframgången. Det var många sådana insatser som gav oss denna framgång. Slutligen: ett stort tack till alla 2 177 umebor som lade sin röst på Arbetarpartiet den 14 september. Övriga får en ny chans i valet 2018.


Dela med dig