Ledare: Vårt ansvar som socialister

Dela med dig

Då insikten börjar spridas på arbetsplatserna om att högerpolitiken fortsätter även under en S-ledd regering kommer saker och ting att ställas på sin spets. Vad kommer den fackliga byråkratin att göra? Ställa sig på medlemmarns sida och kräva att S lägger om politiken – annars kommer facket att fylla gatorna med demonstranter. Eller kommer facktopparna att slå ned på alla som vill sätta press på den den S-ledda regeringen. Svaret är givet: Fackbyråkratin kommer att slå ned på de besvikna knegarna. Det är just denna situation som vi måste förbereda oss på. Vi måste delta i uppbygget av en motståndsrörelse på arbetsplatserna. En rörelse riktad både mot arbetsgivare, den nya regeringen och de fackliga ledarna.

Detta kommer att bli det verkliga testet för oss socialister. Vi måste kunna samarbeta med andra grupper som vill bidra till uppbygget av en motståndsrörelse. Vi måste stärka de spontana motståndsrörelser som kommer att uppstå i besvikelsen över den S-ledda regeringen. Vi måste också bidra till att binda samman isolerade protester till en större kollektiv rörelse. Vi måste agera ödmjukt och inte försöka ”ta över” utan istället utgöra en del av rörelsen.

En sak är klar. Det kommer att växa fram protester mot den fortsatta högerpolitiken. Fackpamparna kommer att motarbeta dessa. I detta läge har vi två alternativ. Det ena går ut på att med avsky vända oss bort från facket och därmed överge dess medlemmar. Det andra alternativet är att avslöja hur fackledningen springer arbetsgivarnas och regeringens ärenden. Som socialister måste vi välja det senare alternativet. Vi måste stanna kvar i facket och slåss tillsammans med de andra knegarna. Detta är vägen framåt. I facket. I kampen för ett nytt socialistiskt arbetarparti.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.