Flygande start på Arbetarpartiets valrörelse

Dela med dig

Sedan den 7 juli rullar Arbetarpartiets valrörelse inför hösten kommunalval på för fullt. Varje vardag och lördag har partiet haft en till tre valbyråer vid olika stadsdelscentra i Umeå kommun. Över 10 000 specialinriktade material har delats ut till hushållen på olika kommun- och stadsdelar.

Olof Kristmansson, en av Arbetarpartiets valorganisatörer, berättar om satsningen.
– De första tre veckorna delade vi ut särkilda material till kommundelarna Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors. En viktig fråga är att kommunledningen (S + V) och allianspartierna (förutom C) vill avveckla kommundelsnämnderna. Detta kommer att vara negativt för den lokala demokratin.

– Vi delade även speciella flygblad till olika stadsdelar. På Ersboda tog vi bland annat upp om trafiksituationen längs Gräddvägen. I Mariehemsbladet tog vi upp om Nydalasjön, som hotas av algblomning om inte åtgärder vidtas för att rena det vatten som rinner ned i sjön.
– På Ålidhem tog vi upp om stadsdelens speciella karaktär. Här finns många studenter och personer med invandrarbakgrund. Vi berättade också om stadsdelens dramatiska historia. Det handlar om hyresstrejken och den s.k ”Striden om Dungen”.

Under de fyra veckorna sedan den 7 juli har Arbetarpartiets valarbetare haft längre politiska samtal med över 700 umebor.
– Det finns en påtaglig ilska mot de skrytprojekt som riskerar att ruinera Umeå kommun. Den riktar sig främst mot Kulturhuset Väven samt Äventyrsbadet. Under de senaste åren har både besvikelse och ilska spridit sig i allt vidare cirklar bland umeborna.
– Vårt budskap är att årets kommunalval i Umeå inte är något vanligt val – utan ett långsiktigt vägval. Vi säger också att alla insändare, diskussioner runt fikaborden och demonstrationer mot flytten av stadsbiblioteket nu måste ges ett partipolitiskt uttryck. Lägg din röst på Arbetarpartiet – det alternativ som hela tiden satt basverksamheterna före skrytprojekten.

Det viktigaste argumentet för en röst på Arbetarpartiet i kommunvalet i Umeå

Umeå kommun står inför ett vägval. De kommande tio åren pressas kommunens ekonomi av tre åtaganden – och den klarar bara av två. Därför måste något offras.

a) Antalet äldre och skolelever kommer att öka kraftigt under en tioårsperiod. Detta kräver stora investeringar i både nya och gamla skolor och äldreboenden. Plus personal.

b) Ökad personaltäthet inom vård-skola-omsorg. Personaltätheten har minskat under minst två decennier. Nu måste personaltätheten öka, både för personalens, de äldres och barnens skull. Annars kommer sjuktalen att öka, kvaliteten försämras och nyrekryteringen att försvåras.

c) Att finansiera skrytprojekten. Merkostnaden för Kulturväven och Äventyrsbadet uppgår till ca 110 miljoner kr årligen. År efter år. Detta kommer att utarma Umeå kommuns ekonomi.

Inget parti kan strunta i ökningen av antalet äldre och skolelever. Däremot kan kommunen fortsätta att minska personaltätheten för att finansiera skrytprojekten (och delvis även de nya investeringarna i skolor och äldreboenden).

Detta är också den framtida inriktning för Umeå som stakats ut av S, V och Alliansen. En alltför låg personaltäthet kommer att slå både mot personalen själv samt mot de gamla och de unga som behöver skola eller äldreomsorg.

Arbetarpartiet vill att Umeå ska välja en annan väg. Vi vill satsa på ökad personaltäthet i den växande basverksamheten. Till detta får vi pengar genom att skära ned på skrytprojekten, onödig byråkrati samt på politikernas arvoden och pensioner.

Läs även:


Dela med dig