Feministiskt Initiativ bekänner färg – sviker sina väljare

Dela med dig

Feministiskt Initiativ har tvingats bekänna färg om vilken politik de kommer att driva i EU-parlamentet i samband med två nyliga omröstningar. I båda omröstningarna har FI:s agerande setts som ett stort svek mot vad partiet uppfattats stå för av dess egna väljare.

Den första omröstningen handlade om valet av federalisten Jean-Claude Juncker till ordförande i EU-kommissionen. Juncker är ökänd som en närmast fanatisk anhängare av ökad överstatlighet inom EU. Han var bland annat en av arkitekterna bakom det krisdrabbade eurosamarbetet. Juncker sticker inte heller under stol med att han tycker att viktiga diskussioner om exempelvis eurozonens penningpolitik helst ska föras i ”hemliga mörklagda debatter” och att ”när det blir verkligt allvarligt, då måste man ljuga”. Juncker är dessutom kristdemokrat av den gamla skolan, med en syn på kvinnan och familjen som många FI-väljare inte ställer upp på.

Ändå röstade FI:s EU-parlamentariker Soraya Post Ja till Juncker! Detta med motiveringen att ”det ju ändå hade blivit Juncker”. Soraya Post menade vidare att FI fått igenom en rad krav. Vad Post syftar på är att Juncker bland annat lovat införa en EU-kommissionär med ”särskilt ansvar för grundläggande rättigheter och för rättstatsprincipen”. Vad en sådan kommissionär ska fylla för syfte är högst oklart. Om Juncker håller sitt löfte är en annan fråga.

FI sålde sig billigt. Och kritiken från de egna leden har inte låtit vänta på sig. FI-väljare runt om i landet har uttryckt sin besvikelse. Bland annat genom kommentarer på Soraya Posts Facebook-sida. ”Jag vill ha tillbaka min EU-röst från F! Soraya Post svek kvinnorna och underklassen och sänkte F!s trovärdighet imponerande snabbt genom att aktivt lägga sin röst på en borgerlig antifeminist.” skriver en besviken väljare. ”Ärligt talat, efter både din insändare och det här så skäms jag ta mig fan över att ha röstat feministiskt. Jag har lagt enorma mängder tid på att försvara F! men det är slut nu. Jag önskar ditt parti all lycka till i valrörelsen, för fortsätter ni såhär så lär ni behöva det.” skriver en annan.

Knappt hade dammet lagt sig sedan Ja-rösten för Juncker, förrän FI bjöd på ännu ett svek. Denna gång i form av att partiet stödde en EU-resolution om kriget på Gaza som bland annat jämställde våldet som staten Israel riktar mot palestinierna på Gaza med palestiniernas våldsaktioner. Resolutionen lade också lika ansvar på båda sidorna i konflikten. Agerandet i denna fråga visar på FI:s totala avsaknad av principer. Dagen innan omröstningen, den 16 juli, hade FI offentligt uttalat sitt stöd för palestiniernas sak i ett uttalande med rubriken ”Stoppa Israels folkmord – NU”. Representanter för FI höll dessutom tal på flera manifestationer i solidaritet med palestinierna. Dagen efter omröstningen, den 18 juli, förklarade FI sitt svek med att de ”bedömer ett ’tyst’ EU som en försvårande omständighet inför den kommande fredsprocessen”. Med det resonemanget hade FI även kunnat rösta för en resolution som helt stödde staten Israel.

Det är uppenbart att FI inte går att lita på. Partiet står för en sak i ord – men för en helt annan i handling, då det är upp till bevis. Stödet till Juncker och Gaza-resolutionen i EU ger en försmak på vilka svek vi kan förvänta oss av FI om de blir invalda i Riksdagen eller kommunfullmäktige. De har visat att de är ett principlöst borgerligt parti. Den som verkligen vill kämpa för jämställdhet har inget att hämta hos FI.


Dela med dig