Personaltätheten Arbetarpartiets viktigaste fråga

Dela med dig

Arbetarpartiet går till val på tre huvudfrågor inför höstens kommunalval. Umebladet har intervjuat Patrik Brännberg, en av partiets kandidater till kommunfullmäktige.

– Den viktigaste frågan är en ökning av personaltätheten – med betoning på äldreomsorg och hemtjänst, säger Patrik. Vi vill även öka lärartätheten i skolan och personaltätheten i förskolan. Men i vår Alternativbudget i juni blir huvudsatsning på äldreomsorg och hemtjänst. Det är där som situationen är mest akut med de högsta sjuktalen och de största svårigheterna att få vikarier vid sjukdom. En sådan satsning kommer att få flera positiva effekter: ökad arbetsglädje, minskade kostnader för sjukfrånvaro och yrket blir mer attraktivt för ungdomar.

Luftkvaliteten i Umeå i centrala Umeå är en annan av Arbetarpartiets huvudfrågor. Efter att en ny översiktsplan antogs 2011 har en lång rad skyskrapor och prestigebyggen påbörjats i centrala Umeå.
– Luftkvalitén och stadsplaneringen är frågor som sitter ihop, menar Patrik Brännberg. Skrytbyggena innebär dels att mycket av centrala Umeås låga profil (som trivsam småstad) sopas bort – inklusive viktiga grönområden. Dels innebär ökningen av boende i centrala stan en ökning av fordon som ger ännu högre utsläpp av kvävedioxid. Den bristande luftmiljön har inneburit ett lagbrott sedan den 1 januari 2006 och kommer att fortsätta skada umebornas hälsa.

Arbetarpartiet har ett antal konkreta förslag för att förbättra luftkvaliteten. Genom att samordna lastbilstransporterna till olika butiker i centrala stan menar man att en betydande andel av utsläppen kan fås bort.
– Ska luften förbättras måste äventyrsbadet krympas, säger Patrik Brännberg. Badet har placerats på ett katastrofalt ställe trafik- och miljömässigt. Dessutom måste vi sätta stopp för nästa jätteprojekt i Umeå – en Evenemangsarena. Vi kommer att försvara grönområdet Hamrinsberget till sista blodsdroppen. De styrandes nonchalans mot miljölagarna kommer att driva fram en ny ”dungensituation” från 1977.

Den fråga som många umebor kopplar samman med Arbetarpartiet är motståndet mot skrytprojekten. Detta är också partiets tredje profilfråga.
– Vardagsverksamheter som skola-förskola måste gå före skrytprojekt, säger Patrik Brännberg. Under den kommande 10-årsperioden kommer det att behövas investeringar i miljardklassen enbart i för- och grundskolor. Många gamla lokaler dras med fuktskador och andra är nedslitna. Ökningen av elever fram till 2022 innebär att Umeå måste bygga nya skollokaler motsvarande tio F-9 skolor! Till detta kommer signaler från regeringen att storleken på klasserna i grundskolan bör minska. Att i detta läge satsa hundratals miljoner på olika skrytprojekt är makabert.

Arbetarpartiet vill krympa satsningen på ett nytt badhus med 300 miljoner kronor. Partiet vill utreda om man kan bygga bostäder på grusplanen intill Mimerskolan samtidigt som man vill hitta en ny plats för badhusbygget. Patrik Brännberg vill också minska kostnaderna för Kulturhuset Väven.
– Vi vill göra ett försök att hyra ut de dyra kulturhuslokalerna till någon som har råd att betala. Det kan exempelvis handla om banker eller försäkringsbolag. På sikt måste kommunen avveckla sitt engagemang i skrytbygget vid älven. Umeå kommun står inför en väldig investeringsvolym vad gäller skolor/förskolor. Ska detta klaras, samtidigt som vi genomför en nödvändig ökning av personaltätheten, måste vi sätta stopp för det storhetsvansinne som präglat kommunens satsningarna under det senaste decenniet.


Dela med dig