Searchlight Magazine firade 50 år

Dela med dig

Den anti-fascistiska tidningen Searchlight firade 50-årsjubileum den 7-8 april. Arbetarpartiet hade en representant på jubileumkonferensen på Northamptons Universitet. Searchlight har sedan 1964 varit ledande i kartläggandet och bekämpandet av fascistiska rörelser i Europa. Den anti-fascistiska tidningen inspirerade bland annat Stieg Larsson att starta tidningen Expo i Sverige. Med hjälp av okonventionella metoder – som exempelvis infiltrationsverksamhet – har Searchlight blivit förknippad med otaliga avslöjanden av fascistiska organisationers kriminella förehavanden. På början av 1980-talet kunde tidningen bland annat avslöja kopplingarna mellan olika europeiska fascistiska grupper i samband med sprängningarna i Bologna och München – de s.k ”första fascistiska terrorbrotten” under efterkrigstiden.

På jubileumskonferensen deltog drygt fyrtio människor med olika erfarenheter av anti-fascistiskt arbete; alltifrån fackföreningsaktivister och representanter för frivillig- och människorättsorganisationer till akademiker och journalister. Även kulturpersonligheter, som den välkände dramatikern David Edgar, var på plats. Bland de internationella konferensdeltagarna fanns, förutom Arbetarpartiet, också representanter från Grekland, Italien, Nordirland, USA och Ukraina.

Längst fram i konferenslokalen – normalt en föreläsningssal i Northamptons universitet – rullade ett bildspel med Searchlights tidningsframsidor från de femtio senaste åren, vilket gav känsla av kontinuitet i det antifascistiska arbetet. Under de två konferensdagarna varvades historiska återblickar med framtida utblickar. Ett särskilt starkt intryck gav den 75-årige Ray Hill med sina inlevelsefulla berättelser om sitt arbete som infiltratör inom de engelska fascistiska rörelserna, British Movement och British National Party, under början av 1980-talet.

Men framförallt diskuterades den pågående framväxten av nationalistiska och nazistiska rörelser i Europa och USA. Konferensdeltagarna från USA beskrev exempelvis hur Tea Party-rörelsen har knutit kontakter med europeiska högerextremister, som franska Front National. Arbetarpartiets representant hade en presentation – under ”den europeiska panelen” på måndagen – som behandlade det ökade våldet från de nazistiska grupperna i Sverige och hur dessa grupperingar får näring av Sverigedemokraternas utbredning.

Av betydelse var också Arbetarpartiets erfarenheter av anti-fascistiskt arbete i samband med att Svenska Motståndsrörelsen kom till Umeå den 7 september förra året. Vår representant kunde därigenom, tillsammans med bland annat ett par fackföreningsaktiva, bidra med konkreta erfarenheter om hur man kan organisera ett antifascistiskt arbete på lokal nivå. Detta uppskattades mycket av åhörarna.

En av grundarna till Searchlight – 77-årige Gerry Gable – framhöll på konferensen även betydelsen av att hela tiden finnas på plats och organisera ett motstånd mot nationalistiska och nazistiska organisationer. Det är denna form av aktivt anti-fascistiskt arbete som har möjliggjort tidningens existens under ett halvt sekel, vilket flera av de erfarna konferensdeltagarna var noga med att understryka. Searchlight utgör en plattform för antifascistiska aktivister – både nationellt och internationellt – för att diskutera och utbyta erfarenheter. Och Arbetarpartiet är stolta över att ha kunnat bidra till denna plattform.


Dela med dig