Akut regeringskris i Umeå

Dela med dig

Skandalen kring Apberget har nu lett till att regeringssamarbetet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Umeå kan komma att spricka. Kommunalrådet Lennart Holmlund (S) har offentligt ifrågasatt samarbetet med V och krävt att tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson (V) avgår.

Bakgrunden till Apbergsskandalen är följande: När nyheten att Apberget skulle rivas blev offentlig under hösten 2013 väckte detta kritik hos många. Den högst ansvarige politikern, tekniska nämndens ordförande Lasse Jacobsson, påstod då i media att rivningen av Apberget ”skett mycket snabbt och utan några politiska diskussioner eller beslut”. Jacobsson sa också att kommunens tjänstemän drivit utvecklingen bakom politikernas rygg och därmed ”utövat en makt långt bortom demokratin”. Jacobsson påstod sig ha blivit ”grundlurad” av tjänstemännen.

Dessa uttalanden har nu lett till att Jacobsson tvingas be kommunens tjänstemän om ursäkt. Troligen har det visat sig att det finns bevis för att tjänstemännen hela tiden hållit politikerna informerade. Tekniska nämndens protokoll visar att frågan om Apberget och ombyggnaden av Rådhusesplanaden diskuterats vid minst tre nämndsmöten under 2012-2013 – dvs innan rivningen. Jacobsson satt som ordförande för mötena vid samtliga tre tillfällen.

Att Jacobssons anklagelser var så grova, och dessutom offentliga, ger hela affären ett extra allvar. En tjänsteman som offentligt anklagas för vad som måste beskrivas som grovt tjänstefel, riskerar nämligen hela sin framtid. Vilken kommun, eller företag, vill anställa en tjänsteman som går ”bortom demokratin” och ”grundlurar” sina chefer?

Även V-kommunalrådet Tamara Spiric har anklagat kommunens anställda för tjänstefel. Spiric agerande har ansetts innebära kränkande särbehandling av två kvinnliga tjänstemän. Vänsterpartiets beteende mot de kommunanställda kan vara droppen som får regeringssamarbetet i Umeå att spricka.


Dela med dig