Ny EU-lag hotar strejkrätten på järnvägen

Dela med dig

Ett av arbetarnas och fackföreningarnas mest effektiva vapen, i kampen mot borgerlighetens representanter (arbetsgivare och regeringar), har alltid varit strejker inom transportsektorn. Genom att ta ut en relativt liten grupp arbetare i konflikt har stridbara fackföreningar kunnat lamslå samhället genom strejker inom exempelvis järnvägar och spårvägar. Men nu är EU-parlamentet på väg att inskränka strejkrätten för offentligt anställda inom dessa områden.

Det som hänt är att ett krav har röstats igenom i EU-parlamentets transportutskott. Omröstningen berörde förhållandet i samband med framtida transportstrejker. Eller för att vara mer exakt: Det handlar om en formulering som säger att det ska råda ”minimum service level during public transport strikes”. Innebörden är att länderna inom EU kan komma att bli skyldiga att se till så att kollektivtrafiken fungerar även under transportstrejker. I en kommentar från LO:s internationella enhet säger Johan Danielsson att ett sådant beslut är en ”god ammunition för politiker och föreningar som vill ifrågasätta strejkrätten” (arbetet.se).

Formuleringen som hotar att inskränka strejkrätten ingår i ett järnvägspaket som, tillsammans med tre andra ”paket”, syftar till att skapa gemensamma regler för järnvägsnätet inom EU vad gäller teknik, juridik och administration. Förslaget där den strejkfientliga formuleringen återfinns har tagits fram av EU-kommissionen.

Det som nu händer är att frågan, efter diverse förhandlingar, kommer upp till beslut i EU-parlamentet. Om formuleringen går igenom i EU-parlamentet kommer denna därefter att vägas mot de regler som skyddar fackliga rättigheter (som exempelvis rätten att strejka). Innebörden blir då denna: om en konflikt utbryter inom den offentliga spårbundna transportsektorn, och facket tar ut sina medlemmar i strejk mot ett företag som ombesörjer de offentliga transporterna, så kan det företag som drabbas av strejken använda de redovisade formuleringarna för att få strejken prövad i EU-domstolen.
Risken är då att domstolens utslag, om det går facket emot, tvingar alla länder (däribland Sverige) att införa de begränsningar av strejkrätten som formuleringen om ”minimum service” innebär. Frågan förväntas behandlas av EU-parlamentet den 26 februari i år.

Läs även:


Dela med dig