Kampen mot knarket – en klassfråga

Dela med dig

I USA har två delstater beslutat legalisera försäljning av hasch över disk! Detta signalerar att samhället håller på att ge upp kampen mot droger, eftersom problemet har blivit så stort att det genomsyrar allt. Detta är skrämmande. 

Men de svenska drogliberalerna som länge förespråkat att hasch ska få säljas lagligt över disk även i Sverige är nöjda. Frågan är i högsta grad politisk. Både Centerns ungdomsförbund Cuf, och Folkpartiets ungdomsförbund Luf vill att hasch ska kunna säljas över disk. FP:s ungdomsförbund vill dessutom göra det lagligt att inneha amfetamin, kokain, heroin, och allt annan knark. Detta skulle underlätta för knarklangningen, eftersom många som själva missbrukar dessa droger även säljer dem för att finansiera sitt eget missbruk. Skulle det bli lagligt att gå med heroin på fickan blir det givetvis också lättare att langa. Får drogliberalerna bestämma skulle missbruket öka.

Knark – en del av ungdomsmiljön
År 2010 undersökte Umeå kommun ungdomars erfarenhet av narkotika. Elever från sjätte klass till gymnasiets tredje klass besvarade en enkät. Nästan 7 000 elever (75 % av de tillfrågade) svarade på frågorna. Svaren visade att var femte elev som bodde på Haga hade provat knark. Det var nästan lika illa på en rad andra stadsdelar. Vår slutsats är att droger utgör en del av ungdomsmiljön i Umeå. De blir erbjudna knark, de testar eller testar inte, de känner folk som missbrukar.

Då Arbetarpartiet kritiserar drogliberalerna på torgen är det många som kommer fram och frågar: ”är det verkligen sant att två av regeringspartiernas ungdomsförbund vill göra det möjligt att sälja hasch över disk och ett [Luf] t o m vill göra det lagligt med innehav av heroin”. Sedan vi svarat ja kommer nästa fråga: ”men varför blir det ingen folkstorm som sätter dom på plats”? Den frågan är bra.

Minst tre saker har betydelse: ökad tillgång på knark, bristande insikt bland föräldrar och en störande feghet bland politiker och media. På 1960-talet ansåg folkopinionen inte att det var okej att använda droger. Därför låg inte bara de som injicerade morfin utan även de som rökte hasch lågt. På den tiden hade en kampanj för att sälja hasch över disk varit otänkbar, liksom idén att göra det lagligt att gå omkring med heroin på fickan. Det som satte stopp var inte lagarna, utan den starka folkliga opinionen mot knarket. Folk förstod att om hasch skulle börja säljas över disk, samtidigt som innehav av amfetamin och heroin blev lagligt, skulle ytterligare ett gigantiskt problem skapas. Missbruket av alkohol skulle inte försvinna. Istället skulle ett ökat missbruk av narkotika, inklusive fler knarklangare, läggas ovanpå alkoholproblemet.

Folkrörelse för att vinna opinionen
Idag håller denna insikt på att gå förlorad. Attityden mot knark som hasch och spice blir alltmer överslätande. Den ökade tillgången har bidragit till myten om att att t ex hasch och marijuana är ofarligt. Myten har tyvärr fått fäste bland många unga. Det är på denna myt om ofarlighet som drogliberaler som Cuf och Luf surfar. Ställda inför detta problem är de flesta politiker och media värdelösa. Vissa har inte ens fattat den förändrade attityden bland unga. Andra har fegt anpassat sig till de förändrade attityderna, istället för att ta strid mot drogerna. Sanningen är nämligen att hasch kan orsaka permanenta hjärnskador, speciellt hos unga, samt psykoser. Och den som börjar missbruka knark slutar väldigt sällan dricka alkohol utan utvecklar istället ofta ett blandmissbruk.

Kampen mot drogerna kommer att vinnas eller förloras av den sida som har folkopinionen med sig. Idag håller tyvärr drogliberalerna på att vinna ungdomen. För att inte förlora slaget måste föräldrar klara diskussionen om hasch med sina barn. Ungdomar måste våga ifrågasätta kompisars missbruk. Men det är svårt, både för föräldrar och ungdomar, att klara detta på egen hand. Därför krävs det att vi socialister tar initiativet till en folkrörelse mot knark – och mot drogliberaler.

Kampen mot knarket – en klassfråga
Engagemanget i drogfrågan från Cuf och Luf kommer att upphöra om/då de får igenom en legalisering. Då tillgången av knark och missbrukare har ökat kommer drog-liberalerna att återgå till att bli vanliga ny-liberaler. Och ny-liberalernas ideologi innebär att ”var och en får klara sig sjäv”. De kommer att vända ryggen åt problemet. Sänkt ersättning för arbetslösa och att skära ned på missbruksvården är två sidor av samma mynt för dessa.

Det är vi socialister som måste klara balansgången att dels ta strid mot knarket och mot langningen, dels kämpa för de ökade resurser som krävs för att hjälpa missbrukare att lägga av. Vi måste klara att förena en nödvändig hårdhet mot en persons missbruk med en respekt för själva individen. Detta utgör en del av kampen för den arbetarklass vi utgör en del av.

Cuf och Luf representerar borgarklassen. Deras kamp för legala droger speglar de nyrikas övermod, och vilja att (helst med lagens stöd) ständigt kunna ge sig själva nya kickar, nu genom legalisering av knark. Men detta nya fritidsnöje för överklassen innebär, kombinerat med den ökade ungdomsarbetslösheten, mycket ofta en utdragen död för arbetarungar.

Kampen mot knarket är i grunden en klassfråga.


Dela med dig
Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.