Menar S och LO allvar med tiopunktsprogrammet?

Dela med dig

Tiopunktsprogrammet välkomnas verkligen, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i den ”vilda västern” som råder inom byggbranschen idag. Från Arbetarpartiets sida vill vi instämma i att tiopunktsprogrammet är välkommet med det tillägget att det inte bara är inom byggbranschen som det råder ett vilda västern.

Självklart angrips nu tiopunktsprogrammet av arbetsgivarna och deras politiska megafoner. Vaför? Därför att tiopunktsprogrammet uttalar sig för att riva upp Lex Laval, att utnyttja möjligheten att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling, att Las inte ska kunna kringgås genom att fast personal ersätts med personal från bemanningsföretag, att det inom byggbranschen ska finnas en huvudentreprenör med ansvar för att hela kedjan av underleverantörer betalar (kollektiv)avtalsenliga löner samt arbetsgivaravgifter.

Valtaktik från S
Från Socialdemokraternas sida är detta ett valtaktiskt utspel. Ett liknande program borde ha förts fram redan före valet 2010. Skälet att programmet kommer just nu beror på det kommande valet, och på att ledarna för S och LO lämnat arbetarklassen vind för våg i globaliseringens tidevarv. Många industriarbetare i Sverige har förlorat sina arbeten eftersom storföretagen flyttat investeringar, produktion och jobb till låglöneländer. EU innebar ju kapitalets fria rörlighet. I andra branscher, som bygg och transport, är det inte möjligt att flytta jobben utomlands. Därför har man hittat vägar att flytta billig arbetskraft till Sverige istället. Svårast har arbetarna inom bygg- och transportsektorn drabbats. Detta tema har nu Sverigedemokraterna tagit upp. Naturligtvis inte på ett antikapitalistiskt sätt – utan på ett rasistiskt. Sett med S- och LO-ledarnas ögon utgör därför tiopunktsprogrammet även ett sätt att försöka hejda SD:s framgångar inom arbetarleden.

En verklig maktförskjutning – om programmet förverkligas
Men, även om S- och LO-ledarnas motiv till att föra fram tiopunktsprogrammet, och det just nu, inte är alltför ädla så förändrar detta inte fakta: om tiopunktsprogrammet förverkligas skulle det innebära en verklig, och mycket långt gående, förändring av styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. Arbetarnas ställning skulle stärkas radikalt på bekostnad av storföretagen. Vi har sett det många gånger tidigare från S: valfläsk som snabbt glöms bort efter en eventuell valseger. Men detta gäller inte för Arbetarpartiet. Vi har själva drivit flera av dessa krav, inte minst när det gäller frågan om kommunens ansvar när det gäller att kolla upp vilka underleverantörer som används vid skrytbyggena i Umeå.

Arbetarpartiet kommer inte att glömma bort kampen för rätten att arbeta för anständiga löner under ett svenskt kollektivavtal, oavsett om du är född i Sverige, Polen eller Lettland. Varken före eller efter valet i september nästa år.

Läs även:


Dela med dig
Ansvarig utgivare

Din e-postadress kommer inte publiceras.