Kraftmätning stundar inom SPD

Dela med dig

Det finns en distinkt grupp av parlamentsledamöter, fackföreningsaktivister och akademiker som anser sig utgöra ”vänstern” inom socialdemokratin. De brukar dyka upp i pratprogram på TV då och då, skriva lärda skrifter eller hålla tal på kongresser. Men i praktiken finns det inte en aktiv vänster inom SPD. Faktum är att stora delar av de bästa ”vänster”-aktivisterna inom SPD lämnade partiet för att gå med i WASG år 2005, och är numera medlemmar i Die Linke. Det finns dock många tusen lojala SPD-medlemmar som vill se progressiva förändringar i samhället och som i SPD ser medlet för att uppnå dessa förändringar. Det är dessa medlemmar som idag motsätter sig en ny ”stor koalition” med CDU. Dessa utgör hela 60 procent av medlemskåren i SPD idag. De minns hur den förra koalitionen med CDU kostade SPD stödet från miljontals väljare – utan att man vann några fördelar för arbetarklassen.

CDU har påbörjat diskussionerna om en ny koalition. Den första fasen bestod av att ”sondera terrängen” efter potentiella koalitionspartners. De Gröna lämnade i denna tidiga fas. SPD passerade denna fas och sammankallade ett s.k ”Konvent” med 200 partirepresentanter för att godkänna att partiet gick vidare till riktiga förhandlingar om en storkoalition. 30 av delegaterna på Konventet röstade emot fortsatt kontakt med CDU, med motiveringen att SPD antingen skulle gå i opposition eller inleda egna förhandlingar om en koalitionsregering med De Gröna och Die Linke. Av de som röstade för fortsatta förhandlingar kommer ett okänt antal att vilja bryta förhandlingarna eftersom inte tillräckligt många av SPD:s krav tagits med i koalitionsprogrammet. För tillfället har SPD lagt fram en lista på 14 punkter som bland annat innehåller krav på en lagstadgad minimilön på 8,50 euro i timmen och ett stopp för nedskärningar i de sociala trygghetssystemen.

För att pejla stämningarna inom partiet kommer resultatet av förhandlingarna att presenteras för alla 470 000 medlemmar i SPD, vilka kommer att få rösta Ja eller Nej till att gå med på detta. Det är i samband med denna omröstning, som sker inom ett antal veckor, som det kommer att gå att se storleken på ”vänstern” inom SPD. Även om endast 5 procent av medlemmarna röstar emot så betyder det att det fortfarande, potentiellt, finns många tusen goda socialister kvar i partiet. En ny kraft, i form av vänsterkrafterna inom SPD, å ena sidan, och Die Linke å den andra, skulle då kunna uppstå om SPD-ministrarna inte klarar av att leverera på sina mycket blygsamma krav


Dela med dig