Brutala nedskärningar i Umeå

Dela med dig

Kombinationen av den kapitalistiska krisen och dyra skrytprojekt slår nu hårt mot Umeå kommun och dess anställda.

Enligt kommunens preliminära siffror beräknas Umeå kommun gå med ett totalt under skott på ca 335 miljoner för de två åren 2014-2015. Underskottsåren kommer efter tolv år av överskott på sammanlagt hela 2,3 miljarder, om man räknar samman kommunen och de kommunala bolagen. (För år 2013 finns ännu bara en prognos som pekar på ett överskott i storleksordningen 100 miljoner kr).

Underskotten för 2014-2015 har flera olika orsaker. Dels handlar det om att skatteintäkterna blir mindre än beräknat (den ekonomiska nedgången drabbar även Umeå kommun), dels handlar det om de dyra skrytprojekt som nu kommer att måsta börja betalas.

Bland de åtgärder som pekas ut för att komma till rätta med underskotten finns en lång rad smärtsamma nedskärningar. Det hotas med minskad personaltäthet inom förskola, grundskola och gymnasium. Elevhälsan, som är mycket viktig för barn med särskilda behov, riskerar att drabbas av nedskärningar. Dessutom kan 28 årsarbeten på särskilda boenden inom äldreomsorgen komma att tas bort. Det har även diskuterats kraftiga nedskärningar på ungdomsgårdarna.

Läs även:


Dela med dig