Fler lokala folkomröstningar

Dela med dig

Sedan lagen ändrades 2011, och det blev lättare att få till stånd lokala folkomröstningar, har tio kommunala omröstningar hållits. Till detta kommer nu folkomröstningen om sjukvården i Västerbottens läns landsting som nummer elva. Folkomröstningarnas resultat följs dock sällan.

Västerbotten, september 2013

Frågan: Om Dorotea skulle få tillbaka sina vårdplatser med läkarjourkedja och Åsele skulle få tillbaka sin stationerade ambulans.

Ja: 88,4 %
Nej: 7,5 %

Valdeltagande: 31,1 %

Resultat: Politikerna sa redan i förväg att de inte tänkte följa omröstningen om det blev lägre valdeltagande än 50 %. Landstingsledningen har dock börjat vackla.

Strängnäs, juni 2013

Frågan: Om stadieindelningen i skolan skulle ändras från förskoleklass (F)-3 samt 4-9-skolor till F-6 samt 7-9-skolor.

Ja: 76,8 %
Nej: 18,2 %

Valdeltagande: 16,9 %

Resultat: De styrande politikerna har bjudit in oppositionen till dialog om skolornas utformning.

Årjäng, juni 2013

Frågan: Om skolorna i Östervallskog och Blomskog skulle läggas ned.

Ja: 38,9 %

Nej: 58,5 %

Valdeltagande: 51,0 %

Resultat: Politikerna har sagt att de inte tänker följa omröstningen.

Trosa, maj 2013

Frågan: Om Trosa kommun skulle byta län från Södermanland till Stockholm.

Ja: 41,2 %

Nej: 58,6 %

Valdeltagande: 63 %

Resultat: Politikerna säger att de ska följa omröstningen.

Grums, mars 2013

Frågan: Om mellanstadieeleverna från Skruvstads och Slottsbrons skolor skulle flyttas till Jättenstensskolan.

Ja: 20,7 %

Nej: 77,2 %

Valdeltagande: 37,9 %

Resultat: Politikerna gjorde tvärs emot omröstningen.

Laxå, mars 2013

Frågan: Om årskurs 4-6 i ytterområdenas skolor skulle flyttas till Laxå tätort.

Ja: 26,9 %

Nej: 71,3 %

Valdeltagande: 43,7 %

Resultat: Beslutet att flytta eleverna står fast, men frågan har återremitterats.

Tyresö, september 2012

Frågan: Om Tyresö kommun skulle fortsätta att tillämpa den nya taxan inom äldre- och handikappomsorgen.

Ja: 13,7 %

Nej: 83,9 %

Valdeltagande: 29,1 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen, utan taxan fick vara kvar.

Sunne, september 2012

Frågan: Om skolorna i Bäckalund, Rottneros och Stöpafors skulle läggas ned.

Ja: 24,2 %

Nej: 68,6 %

Valdeltagande: 53,6 %

Resultat: Politikerna följde omröstningen och skolorna blev kvar.

Ekerö, mars 2012

Frågan: Om kommunen skulle sälja sina aktier i Ekerö Bostäder.

Ja: 33 %

Nej: 66 %

Valdeltagande: 45 %

Resultat: Politikerna följde omröstningen.

Ljungby, mars 2012

Frågan: Om att återöppna tre nedlagda byaskolor.

Ja: 59 %

Nej: 35 %

Valdeltagande: 28 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen, och skolorna förblir nedlagda.

Ängelholm, november 2011

Frågan: Om att bygga en ny väg eller inte.

Ja: 37,3 %

Nej: 59,7 %

Valdeltagande: 34,5 %

Resultat: Politikerna följde inte omröstningen utan byggde vägen ändå.

Läs även:


Dela med dig