Unik folkomröstning den 8 september

Dela med dig

Folkomröstningen om resurserna tillvården i Västerbotten närmar sig.Valdagen är 8 september och förtidsröstningkan ske från den 26 augusti.Umebladet uppmanar alla sina läsareatt rösta JA i folkomröstningen – förmer resurser till vården i Västerbotten.

Folkomröstningen är unik. Det är första gången som en folklig opinion tvingat fram en folkomröstning i ett landsting. Bakgrunden är motståndet mot de åtstramningar som gjorts inom landstinget – där fl era kommuner i länet förlorat vårdplatser, akut- eller ambulansverksamhet. Demonstrationer har hållits i Skellefteå, Malå och Åsele. I Dorotea ockuperades sjukstugan och det var där som namninsamlingen, vilken tvingat landstingspolitikerna att genomföra folkomröstningen, initierades. 24 000 namn samlades in, som krävde att en folkomröstning för allas rätt till sjukvård och för sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele. Även om det alltid fi nns en risk att resultaten i folkomröstningar dribblas bort av de styrande politikerna så vore en seger för JA-sidan i denna folkomröstning en framgång för alla som kämpar mot nedskärningar inom sjukvården.

Så här lyder frågan du ska ta ställning till i folkomröstningen:

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minskaantalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen iÅsele med en akutbil.Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaketför hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedjasom 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans? ”

Delta i kampanjen inför folkomröstningen!

Ett JA i folkomröstningen den 8 september vore ett framsteg för alla som vill bekämpa nedskärningarna inom sjukvården. Arbetarpartiet (tidigare Rättvisepartiet Offensiv) kommer därför att kampanja för ett JA i folkomröstningen. Under veckorna före valet siktar vi på att dela ut sammanlagt över 30 000 flygblad i Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Lycksele, Dorotea m fl . Vi kommer också att ha valstugor och torgmöten på fl era av dessa orter.

Din arbetsinsats behövs i valkampanjen – i kampen mot vårdnedskärningarna.

Hör av dig till Arbetarpartiet på mail: info@arbetarpartiet.se eller på telefon: 090-19 47 34


Dela med dig