EU: Generalstrejk för jobb alternativ till nationalism och rasism

Dela med dig

I en ny rapport från FN:s arbetsorganisation ILO betecknas Europa som den plats i världen där risken för ”social oro” är som störst just nu. Sedan den ekonomiska krisen inleddes år 2008 har antalet strejker, demonstrationer och andra protestyttringar ökat i hela världen. Men Europa utmärker sig som den mest protestrika regionen. Protesterna sätter hård press på EU-etablissemanget, men saknar samtidigt tydliga paroller och en ledning som kan föra kampen framåt.

Ett axplock av de senaste protesterna:
▪ I Grekland har 25 generalstrejker genomförts sedan 2008, som riktats mot bland annat åtstramningspaketen och den skenande arbetslösheten, främst bland ungdomar. I vissa delar av Grekland överstiger ungdomsarbetslösheten 70 procent!
▪ I februari genomfördes stora protester i Bulgarien. Protesterna riktades sig mot bland annat en kraftig höjning av elpriserna och ledde till att landets regering tvingades avgå.
▪ I Spanien genomfördes en samordnad strejk inom hela utbildningsväsendet i början av maj – riktad mot nedskärningar på skolan och högskolan. Under maj månad strejkade även anställda inom sjukvården i Spanien mot nedskärningar samt planer på att privatisera delar av sjukvården.
▪ I Portugal planerar landets två största fackföreningar en generalstrejk den 27 juni. Strejken riktar sig mot regeringens nya åtstramningspaket som bl a innebär ytterligare sänkningar av löner och socialbidrag, avskedandet av 30 000 offentliganställda, höjning av pensionsåldern och förlängning av arbetsveckan från 35 till 40 timmar.

Även i Italien, Rumänien, Belgien, Danmark, Tyskland, Irland och Cypern har protester genomförts. Miljontals löntagare, ungdomar och pensionärer har strömmat ut på gatorna i Europas länder. Protesterna har friktats främst mot de hårda åtstramningspaketen och den stigande arbetslösheten. Ilskan har riktats mot de egna regeringarna, EU och IMF. I april månad var 26 miljoner EU-medborgare (drygt 11 procent) arbetslösa. I de värst utsatta länderna, Spanien och Grekland, låg arbetslösheten på över 25 procent!

FN-organet ILO anger just den stigande arbetslösheten, tillsammans med de ökande klyftorna mellan rika och fattiga, som skälen till det stora antalet protester. ”Den ökade risken för oroligheter i Europa beror sannolikt på de politiska svaren mot den pågående skuldkrisen” skriver ILO i sin rapport. Det dystra ekonomiska läget har ”skapat en bräcklig social miljö, eftersom färre människor ser möjligheter att få ett bra jobb och att förbättra sin levnadsstandard”. I synnerhet den höga arbetslösheten bland ungdomar (15-24 år) är, enligt ILO, en krutdurk för framtida protester och oroligheter.

Läs även:


Dela med dig
Redaktör

Din e-postadress kommer inte publiceras.