Affären Omar Mustafa

Dela med dig

Många förlorare då S försökte kuppa till sig väljare

Det finns många förlorare i ”affären” Omar Mustafa. Låt oss nämna socialdemokraterna, icke fundamentalistiska muslimer samt individen Omar Mustafa. Gynnats har muslimska fundamentalister och svenska rasister (inklusive vissa kristna reaktionärer).

Låt oss börja med Omar Mustafa,   ordförande för Islamiska Förbundet. Han valdes in i  S nationella partistyrelse trots att han var okänd för medlemmarna, både inom Stockholms stads partidistrikt och ute i landet. Han nominerades av partidistriktet bara några timmar innan partistyrelsen skulle väljas. Bakom låg att en grupp inom S såg i Mustafa ett ”klipp” som skulle kunna vinna röster åt partiet.

Men stödet inom S för Mustafa blev inte långvarigt. Sedan han valts kom det fram att Islamiska Förbundet dels anlitat föreläsare som anklagats för antisemitism, dels att förbundets ”muslimska familjestadga” bl a gick ut på att män skulle ha en överordnad ställning i förhållande till kvinnor enligt lag. I detta läge blev Mustafa behandlad på ett upprörande sätt. De som fått honom vald vände sig nu emot Mustafa – som plötsligt blev uthängd. Han gavs först ett offentligt ultimatum (välj mellan S och Islamiska Förbundet) av Stefan Löfvén och blev sedan uppmanad att avgå. Signalerna till Sveriges muslimer förvandlades, från att vara ”det är er vi vill ha”, till att lyda ”så är det inte alls”.

S-ledningen borde redan från början ha vetat vem de valde. Mustafa har en lång historia inom Islamiska Förbundet. Vem som helst kunde ha gå in på föreningens hemsida och läst om åsikter hos inbjudna föreläsare eller om föreningens syn på män, kvinnor och lagstiftning. Men då Mustafa nominerades bara några timmar innan partistyrelsen skulle väljas, utan att S-ledningen sade ifrån, omöjliggjordes en seriös jämförelse mellan Mustafa och andra kandidater. Så det första felet, mot partimedlemmarna, följdes av ett andra. Detta bestod i att först höja upp en individ, som sedan hängdes ut för att slutligen dumpas, men då inte som individ utan för sin tro. Detta innebar att vad som hängdes ut och dumpades var tiotusentals muslimer som i denna situation inte kunde annat än att sympatisera med Mustafa.

Dumpningen, inte av en individ utan av en tro, innebär att de som hetsar mot muslimer ges ökad legitimitet. Därför tillhör muslimer förlorarna. Och bitterheten från Mustafas sida, mot S, har gjort detta parti till en annan förlorare. Den ovanligt känsliga, men nödvändiga, debatten om sambandet mellan diskriminering, utanförskap och hederskultur har försvårats. Detta efter alla salvor som avlossats om ”islamism” och ”islamofobi”. Istället har högerextrema krafter kunnat utnyttja debatten i egna syften. Detsamma gäller för muslimska fundamentalister. Båda dessa grupper strävar efter en polarisering kring islam.

Resultatet riskerar att leda till en splittring, bland annat på olika arbetsplatser.

Fakta: Islamiska förbundet

  • Grundat 1995 och ett av sex landsomfattande muslimska förbund i Sverige. Under årens lopp har organisationen gett uttryck för en rad kontroversiella åsikter.
  • I dokumentet ”Islamiska familjestadgar”, som numera tagits bort från organisationens hemsida, slås fast att mannen och kvinnan har olika natur – kvinnan är vårdande och har tålamod medan mannen ska vara familjens ledare och sköta familjens affärer. Att negligera dessa skillnader går emot den religiösa  lagen – ”sharian”. Många har reagerat mot att förbundets slutsats av dessa resonemang är att män och kvinnor ska ha olika laglig status.
  • I en text publicerad på Islamiska förbundets hemsida 21 april 2009 beskrivs ”judarna” som ”ohyfsade och aggressiva mot alla profeter”. Judarna tillskrivs också uppfattningen att ”ickejudar…förtjänas att mördas”. Förbundet har också fått kritik för att ha bjudit in antisemitiska talare till sina egna konferenser.

Dela med dig