Kommunanställda helt utan löneökning

Dela med dig

Under avtalsåret 2012 blev ett antal kommunalare i Umeå kommun helt utan löneförhöjning. Detta gäller anställda både inom skolan och socialtjänsten. Om inflationen tas med i beräkningen innebär uteblivna löneförhöjningar i praktiken sänkta löner.

Enligt tidningen Kommunalarbetaren har de kvinnodominerade yrkena inom kommuner och landsting bara 68 procent av genomsnittslönen för alla män på arbetsmarknaden.
– Med tanke på att kvinnodominerade yrken redan är diskriminerade lönemässigt är de uteblivna löneförhöjningarna en skandal, säger Frank Pettersson, undersköterska på Norrlands Universitetssjukhus, NUS.

Att uteblivna löner hos vissa individer över huvud taget är möjligt har att göra med det avtal som Kommunalarbetarförbundet slöt med arbetsgivarsidan våren 2012. Förr fanns en individgaranti på mellan 100 – 175 kronor inskriven i avtalet. Denna togs bort i avtalet 2012.
– Redan idag har vi svårt att få tag på personal med rätt utbildning inom undersköterskeyrkena, säger Frank Pettersson. Det har att göra med dåliga löner och slitsam arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Att Umeå kommun inte höjer allas löner gör inte yrket mer attraktivt för unga.

Låg timlön är inte det enda som ger en låg månadsinkomst för de som jobbar inom omsorgerna. En annan orsak till låga inkomster är det ofrivilliga deltidsarbetet. Enligt SCB arbetar 51 procent (!) av kvinnorna inom Umeå kommun deltid. Andelen är som högst inom verksamheter som bedrivs dygnet runt – det vill säga äldre- och handikappomsorg. Detta sänker månadsinkomsterna inom kvinnodominerade yrken ännu mer.

– Det är en skandal att det ser ut så här i en kommun som styrs av Socialdemokrater och Vänsterpartister, säger Frank Pettersson. Vänsterpartiets kommunalråd Tamara Spiric säger att hon är feminist och brinner för kvinnolönerna. Samtidigt är hon med och ser till att vissa kommunalare blir helt utan löneförhöjning. Snacka om att tala med kluven tunga – speciellt med tanke på att Umeå kommun går med mångmiljonöverskott år efter år.

Frågan om de uteblivna löneförhöjningarna kommer att tas upp i Umeå kommunfullmäktige den 25 mars. Detta efter en interpellation från Arbetarpartiet ställd till kommunalrådet Tamara Spiric (V). Interpellationen efterlyser kompensation till de som blivit utan löneförhöjning under 2012.


Dela med dig