Personal kräver mer pengar till äldreomsorgen

Dela med dig

Inspirerade av protester från Kommunalare i Borlänge, kräver nu anställda inom äldreomsorgen i Umeå mer pengar till verksamheten. Åsa Eriksson är en av författarna bakom en motion till Kommunalarbetareförbundets årsmöte som kräver att facket ska öka trycket på kommunledningen.

Författarna till motionen vill att facket startar en namninsamling för bättre arbetsvillkor. En namninsamling som sedan överlämnas kollektivt till kommunledningen.
– Det finns två stora problem inom omsorgerna, säger Åsa Eriksson. Dels är personaltätheten för låg, vilket drabbar både personal, brukare och anhöriga. Dels tvingas en allt för stor del av de anställda jobba deltid, vilket gör att man inte kommer upp i en acceptabel inkomst. Vi vill att de som idag arbetar exempelvis 75 procent kan gå upp till heltid – och därmed öka personaltätheten!

Deltidsarbetet är en verklig ”kvinnofälla”. Enligt SCB arbetar 51 procent (!) av kvinnorna inom Umeå kommun deltid. Andelen är som högst inom verksamheter som bedrivs dygnet runt – det vill säga äldre- och handikappomsorg. Detta understryker vikten av att det blir möjligt att gå upp i arbetstid. Samtidigt understryker Åsa Eriksson att höjd tjänstgöringsgrad inte får finansieras med sämre scheman som tätare helgtjänstgöring, fler delade turer eller andra försämringar
– Det vore en investering i framtiden att öka personaltätheten och ge fler heltid, säger Eriksson. Allt för få ungdomar går idag omvårdnadsprogrammet. I Umeå har man svårt att fylla ens en klass per läsår. Tidigare fanns det två klasser varje år. Anledningen är förstås låg bemanning, låga löner samt svårigheter att kombinera jobbet med familjelivet.

I Borlänge organiserade Kommunal en namninsamling. Den riktade sig mot tätare helgtjänstgöring och fler delade turer. Sedan samlades medlemmarna och lämnade tillsammans över namninsamlingen till politikerna. Detta har inspirerat Åsa Eriksson.
– Det är dags att vi kommunalare i Umeå också gör något. Vi borde följa exemplet från Borlänge. Vi ska inte vara sämre än lärare och sjuksköterskor som också kräver bättre löner och arbetsvillkor.


Dela med dig