Trots rapporter om att äldre dör ensamma – nya nedskärningar

Dela med dig

Trots en skandal där det visat sig att äldre på kommunens boenden lämnats att dö ensamma planerar nu Umeå kommun att ytterligare minska personaltätheten.

Det var tidningen Västerbottens-Kuriren som strax innan jul gjorde en kartläggning som visade att det vid minst åtta boenden i Umeå kommun hänt att äldre fått dö ensamma. Tidningen intervjuade undersköterskor på boendena som alla gav liknande berättelser. Den ordinarie personalen kunde inte avsätta tid för att sitta med döende personer eftersom arbetsbelastningen var för hög. Och på flera boenden kallades extra-personal inte in av ekonomiska skäl.

De planerade nedskärningarna handlar om fem boenden som idag har en extra personal varje natt. ”Extra-personalen” anställdes 2009 efter att Socialstyrelsen gjort en granskning av nattbemanningen i bland annat Umeå. Granskningen visade att kommunen borde höja bemanningen och därför anställdes extra personal på fem boenden. Kommunledningen anslog dock inga extra pengar för detta utan tyckte att personalökningen skulle klaras med befintliga medel.

De uteblivna anslagen gör att en del av nattbemanningen nu måste bort. Istället för fem extra personal på fem boenden kommer det att finnas tre extra personal. Dessa tre personer ska dessutom, medelst bil, turnera på kommunens alla 13 boenden. Alltså inte endast på de ursprungliga fem!
– Hur ska dessa tre personer kunna hjälpa till på tretton boenden? Idén är ju absurd, säger Åsa Eriksson, undersköterska på Dragonens äldrecenter.

Samtidigt pekar prognosen för Umeå kommunkoncerns ekonomi på ett överskott på 331 miljoner för år 2012. Enligt kommunstyrelsen ska 25 miljoner av detta satsas på äldreomsorgen under två år.
– Vi har då inte sett till några pengar. Istället får vi höra om nedskärningar och försämrade scheman. Jag fattar inte hur man prioriterar i den här kommunen, säger Åsa Eriksson. För skrytbyggen och märkliga konstprojekt verkar det alltid finnas pengar – medan vi i äldreomsorgen förväntas spänna svångremmen allt hårdare.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.