Fortsatt press för försämrade scheman

Dela med dig

Under hösten kokade missnöjet bland äldreomsorgspersonalen mot det s.k. Hela Tiden-projektet. Tanken med projektet var att personal som arbetade deltid skulle ges möjlighet att gå upp i arbetstid. Detta skulle dock finansieras av personalen genom schemaförsämringar. På vissa boenden tvingades man arbeta fler helger och fler delade turer. Missnöjet gjorde till sist att kommunen tvingades lägga ned projektet. Åtminstone till namnet.

Frågan är nu vad beskedet om nedläggning kommer att få för konsekvenser. Enligt uppgifter till Nya Arbetartidningen kommer den personal som redan gått upp i tid att få fortsätta att ha sina högre tjänstgöringsgrader. Detta leder till s.k. ”överanställning” på vissa boenden/avdelningar.  Detta ska lösas genom att schemaläggningen effektiviseras på olika sätt. Detta innebär i praktiken att trycket för fler delade turer, tätare helgtjänstgöring och kortare arbetspass återstår. Skillnaden är att förändringarna nu går under förkortningen VIA, (Individuellt Verksamhetsanpassade Scheman), och inte ”Hela Tiden-projektet”.

I praktiken verkar det som att skrotningen av projektet inte betyder någonting – förutom för en personalkategori. På avdelningar där man ännu inte infört Hela Tiden-projektet kommer personal INTE att ha rätt att gå upp i arbetstid. Detta minskar pressen på försämringar av scheman. Men samtidigt finns inga planer på att ge personalen på dessa arbetsplatser möjlighet att arbeta heltid.

Umeå kommun är inte ensam om försöken att försämra arbetsscheman, och villkor, inom äldre- och handikappomsorgen. I exempelvis Borlänge ledde kommunens försök att försämra scheman till att Kommunal startade en namninsamling och utlyste en demonstration som lockade uppåt 300 deltagare. Detta är ett exempel som borde få efterföljare i hela landet.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.