Den fegaste av lögner – från alliansen och MP

Dela med dig

För medborgare inom Europa/EU råder redan i praktiken fri invandring. Detta har främst resulterat i att den invandrade arbetskraften används som ett vapen mot svenska fack och löntagare. Men parollen ”fri invandring” gör anspråk på att handla om mycket mer.

Delar av alliansen och MP vill ge intryck av att de skulle vara beredda att öppna Sveriges gränser för resten av världen.  De antyder att Sverige – som präglas av arbetslöshet samt av nedskärningar inom skola-vård-pensioner – som enda borde införa ”fri invandring”. Och detta utan debatt kring skatter, underskott, statsskuld och investeringar som ständigt diskuteras i samband med mycket mindre frågor. Kanske börjar någon ana att parollen är en stor lögn.

Sverige skulle tvingas lämna EU!
De som bakslugt reser parollen ”fri invandring” gör det alltid i diffus form. Ett borgerligt parti skickar fram ungdomsförbundet och låter detta nämna parollen. Typiska exempel på denna dimridå är Centern och FP. En annan metod som tillåter att partier att förknippas med parollen, men som inte binder dem, är att nämna ”fri invandring” i ett s k idéprogram. Denna variant används av M, FP och C (speciellt av C). Men i slutänden är deklarerar inget alliansparti att de är för ”fri invandring”. När det gäller sätter statsministern ned foten och konstaterar barskt att ”vi har inte fri invandring” (Sydsvenskan 22/12-12).
Varför? Därför att om Sverige (rent teoretiskt) skulle införa fri invandring skulle landet tvingas lämna EU. Och detta är naturligtvis otänkbar för partierna i alliansen. Inte heller MP och V driver idag aktivt kravet på Sverige ska att lämna EU. Som antytts: parollen är en medveten lögn –  splittrande och farlig.

Gömmer sig bakom EU
År 1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft. Schengens regler lyftes in i EU:s ramverk. Dess syfte är å ena sidan att avskaffa de fysiska gränserna mellan EU-staterna. Å andra sidan leda till ”en effektiv övervakning” av EU mot invandring via EU:s yttre gränser. Till ”effektiv övervakning” utnyttjades Khadaffi. Så sent som 2010 lovades den nu döde diktatorn 50 miljoner euro för att begränsa flyktingströmmen. I 15 läger hann mördaren Khadaffi placera 60 000 flyktingar – ett eget gulag med EU:s goda samvete. Tre år senare finns idag långt framskridna planer på att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik inom EU. Mot denna bakgrund kan givetvis inget enskilt land tillämpa ”fri invandring” – och stanna kvar i EU. Det vet alla – utom de medvetet naiva. Varför allianspartierna och MP vågar mumla ”fri invandring” beror på att de, om det skulle bli skarpt läge, omedelbart kommer att gömma sig bakom EU och säga ”tyvärr, men vi får inte”. Parollen om fri invandring är ett gigantiskt taskspeleri.

Men borgerligheten har haft en väldig nytta av myten om att de skulle stå för ”fri invandring”. Det är hög tid att ta död på deras möjlighet att missbruka parollen. Låt oss titta på de skadorna som den åstadkommit.

  1. Parollen har dragit bort uppmärksamheten från den fria invandring som i praktiken idag existerar inom EU – med betoning på den arbetskraftsinvandring som kraftfullt bidragit till att borgerligheten kunnat förskjuta maktförhållandena på arbetsmarknaden till sin fördel,
  2. Den har bidragit till rasistisk splittring av arbetarna; parollen har hjälpt Sverigedemokraterna att växa – och just tillväxten av SD har cementerat denna farliga splittring,
  3. Parollen har lamslagit stora delar av ”vänstern”. Utan ett klassperspektiv som slår vakt om löntagarnas eller fackets ställning på arbetsplatserna har denna ”vänster” reducerats till en opportunistisk liberal svans till exempelvis MP och den världsfrånvända delen av etablissemanget. Detta har spelat SD i händerna.

Dela med dig