Umeå riskerar böter för miljöbrott

Dela med dig

Umeå och flera andra svenska städer där EU:s gränsvärden för utsläpp överskrids, riskerar att få böta upp emot en halv miljon kronor per dag till EU, eller 180 miljoner kronor per år.

Enligt luftkvalitetsdirektivet får nämligen inte luftföroreningarna inom vissa zoner bli för stora, framför allt när det gäller stora partiklar och kvävedioxid. I Umeå är det framför allt vid Västra Esplanaden som luften måste förbättras.

Varför läget är så akut beror på att de farliga partiklarna årligen skördar hundratals dödsoffer. Exempelvis visar studier att i Stockholm avlider ungefär 400 personer per år i förtid pga partiklar ifrån trafiken. Enligt miljöminister Lena Ek har vi ungefär två år på oss att komma till rätta med problemen, annars väntar alltså dryga böter och ett farligt liv för de människor som bor i närheten av de cancerogena partiklarna.

FAKTA: I Umeå har man sedan ca 10 år tillbaka mätt MKN (luftkvalitetsnormen) för Kvävedioxid längs Västra Esplanaden. Luftmätningarna visar att brotten mot MKN ökat drastiskt sedan år 2003. År 2003 överskreds MKN 27 gånger och år 2011 överskreds MKN 64 gånger. Även på andra platser i Umeå har MKN överskridits under årens lopp.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.