Hoten mot svensk industri tornar upp sig

Exportindustrin hotas nu av ekonomisk kris bland Sveriges viktigaste handelspartners och hårdare konkurrens på världsmarknaden.

Den största delen av den svenska exporten består av varuexport (ca 70 %). Av den svenska varuexporten utgör Sveriges tio viktigaste handelspartners drygt 60 procent av den totala svenska varuexportmarknaden. Se tabell nedan.

Den ekonomiska utvecklingen i dessa tio länder är helt avgörande för utvecklingen i Sverige. Enligt de senaste prognoserna beräknas sju av dessa tio länder att ha en svag tillväxt, det vill säga under 2 procent, år 2012 (Källa: SvD). Dessutom är den svenska kronan väsentligt starkare idag än 2008-2009. Detta innebär att svenska varor blivit dyrare på världsmarknaden, vilket påverkar exportföretagens möjlighet att sälja sina varor negativt. Den svaga tillväxten bland Sveriges handelspartners i kombination med den starka kronkursen leder till att svenska exportföretag backar. Flera stora företag har redan varslat om uppsägningar. På Volvo Personvagnar i Göteborg har 287 anställda via bemanningsföretag fått gå. På Tetra Pak i Lund riskerar 250 personer att förlora jobbet.

Den svenska exporten hotas även av en våg av protektionism som sköljer över världen. Stora länder som USA, Japan och Storbritannien har agerat för att försvaga sina egna valutor i syfte att öka sin export – främst genom att trycka upp mer pengar. Det finns en risk att spänningarna mellan olika länder ökar ytterligare, vilket riskerar att leda till ytterligare åtgärder som syftar till att stödja det egna landets industri. USA och Kina har en rad handelsdispyter med varandra, rörande allt ifrån kycklingexport till sällsynta jordartsmetaller.

Ett litet industriland som Sverige riskerar att hamna i kläm när spänningarna ökar mellan de stora aktörerna på världsmarknaden. Och vi har troligen inte ens sett början på dessa spänningar – i synnerhet när det gäller maktkampen mellan USA och Kina.