Umeå – en rik men snål kommun

Dela med dig

Här är överskotten i Umeå kommun – och hur de använts:

1. De historiska överskotten: Under de tio åren 2002-2011 hade Umeå kommunkoncern ett ackumulerat överskott på 1 914 miljoner kronor – dvs nästan 2 miljarder kronor! En del av dessa pengar kommer från försäljning av el från Stornorrfors vattenkraftverk.

2. Årets överskott: Även år 2012 ser Umeå kommun ut att gå med ett rejält överskott på över 200 miljoner.

3. De dolda reserverna: I kommunens bokföring undervärderas systematiskt Umeås tillgångar. Exempel: Stornorrfors vattenkraftverk, som är landets största kraftverk sett till antal producerade kilowattimmar, ägs till 25,8 procent av Umeå kommun. Om denna andel såldes skulle priset troligen hamna på över två miljarder kronor. Men i kommunens bokföring värderas Umeås andel av Stornorrfors till endast 123 miljoner kronor.

4. Skrytprojekten: Vart tar då umebornas pengar vägen? Ett exempel är kulturhusbygget som beräknas kosta 700 miljoner, varav Umeås skattebetalare ska stå för hälften. Men till detta kommer en årlig merkostnad för hyra och drift på 50-60 miljoner kronor, jämfört med dagens stadsbibliotek.


Dela med dig