Framgångar för sjuksköterskeupproret på IVA i Umeå

Dela med dig

Landstingsledningen, som under det senaste året drivit en hård åtstramningspolitik, har tvingats att gå de protesterande sjuksköterskorna på IVA i Umeå till mötes. I juli presenterades ett bud om lönehöjningar på i snitt 7 % för specialistutbildade sjuksköterskor i landstinget och en plan för förbättrad arbetsmiljö på IVA.

– Kollegorna tycker att det är bra att ledningen kommit med en handlingsplan, säger Susanne Rundgren intensivvårdssjuksköterska på IVA. Men den kommer inte att stoppa flykten av intensivvårdssjuksköterskor eftersom handlingsplanen inte tar upp och presenterar en lösning på problemet med den låga lönesättningen.

På kort tid har 17 sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen på Norrlands Universitetssjukhus sagt upp sig, sökt andra jobb eller utbildningar. Till detta ska läggas att ytterligare 10 personer slutat eller blivit långtidssjukskrivna sedan september 2011. Detta av en total personalstyrka på 42 heltidstjänster.

– Uppsägningarna beror på en kombination av ohållbar arbetsmiljö och allt för låga löner, säger Susanne Rundgren, som själv ansökt om tjänstledigt för studier. Som sjuksköterska kan man till och med få lägre lön och stressigare arbete efter specialistutbildningen än man hade innan, detta är något som måste ändras på för att förbättra chanserna till nyrekrytering i framtiden.

– Stressen har gått så långt att patientsäkerheten riskerar att hotas, säger Susanne. När det är som mest pressat finns ingen tid till att stanna upp och reflektera över det man gör eller utvärdera de åtgärder man utför under ett arbetspass.

Problemen att rekrytera personal till avdelningen blev det som utlöste uppsägningarna. Efter att ha annonserat efter personal under ett år utan att lyckas anställa någon höjde ledningen slutligen lönen för att kunna rekrytera nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor. Dessa fick gå in på samma lön som de som arbetat på avdelningen i snitt i sju år, vilket utlöste krav på höjda löner från intensivvårdssjuksköterskorna.

– Jag är jättestolt över att jag och mina kamrater vågat ta kampen för arbetsmiljö och löner, säger Susanne. Den generation av kvinnor som nu kommer in i vården håller på att göra upp med kall-tänkandet. Även om själva jobbet är roligt och arbetskamraterna är fantastiska måste även vi sjuksköterskor fightas för våra rättigheter, tar strid för en dräglig arbetsmiljö och en skälig lön.

Om landstingsledningen återkommer med ett högre bud eller om uppsägningarna från sjuksköterskorna förverkligas kommer att avgöras under hösten.


Dela med dig