Sommarjobb – inte utan risk

Dela med dig

För tidigare generationer har sommarjobb varit närmast en självklarhet. Idag skiljer sig både möjligheterna till att få ett sommarjobb, och villkoren, betydligt. För många har ett sommarjobb varit det första jobbet, men för en del har det även blivit det sista.

Enligt tidningen Arbetets kartläggning inträffade 192 arbetsolyckor bland sommarjobbande 15- till 19-åringar under sommaren 2011. Det är en ökning av arbetsolyckorna med 32 % jämfört med året innan. De flesta arbetsolyckor bland sommarjobbare (118 av 192) beror på förlorad kontroll av exempelvis transportmedel eller verktyg. Andra orsaker till de rapporterade olyckorna är överbelastning, fall och våld. Vidare skiljer sig arbetsplatsolyckorna mellan olika branscher. Överbelastning är vanligast bland de som jobbar inom vård och omsorg, medan fall och förlorad kontroll förekommer mest bland bygg- och tillverkningsyrkena. Mer än var tionde arbetsplatsolycka (11,9 %) bland sommarjobbarna ledde till en längre sjukskrivning (dvs över 14 arbetsdagar). Mellan åren 2006 och 2011 har även två sommarjobbande ungdomar, en 15-åring och en 18-åring, omkommit.

Den största förekomsten av arbetsplatsolyckor på arbetsmarknaden finns bland ungdomar och anställda med otrygga anställningar. Enligt Arbetsmiljöverket beror dessa gruppers överrepresentation på bland annat bristfällig utbildning och uteblivna skyddskläder. Sommarjobbet är för många ungdomar det första jobbet. Avsaknaden av tidigare jobberfarenheter i kombination med utebliven introduktion och otillräckliga skyddsrutiner medverkar till ökade risker för olyckor. Därtill påverkar den höga arbetslösheten och de otrygga anställningarna antalet arbetsplatsolyckor.
– Som arbetsmarknaden ser ut idag tar man större risker för att få ett jobb, säger Marianne Von Döbeln, projektledare för Arbetsmiljöverkets tillsyn över ungdomars arbetssituation, till tidningen Byggnadsarbetaren.
– Sen saknar många unga den erfarenhet som krävs för att kunna ifrågasätta eller säga nej till farliga jobb.

Det största problemet för många är att kunna hitta ett sommarjobb över huvud taget. Den offentliga sektorn har blivit en allt viktigare arbetsgivare för sommarjobbarna. Villkoren för ungdomarna skiljer sig dock väldigt mycket åt mellan olika kommuner och landsting. I vissa kommuner erbjuds endast 15- och/eller 16-åringar sommarjobb, medan andra kommuner erbjuder ungdomar ända upp till 19 år sommarjobb. Enligt Kommunals sammanställning inför sommaren 2012 varierar dessutom lönerna kraftigt mellan kommunerna. I Härryda kommun, som betalar de högsta lönerna för sommarjobbarna, får en 19-åring 106 kronor och en 16-åring 64 kronor i timmen. Tidaholm, Skövde och Mariestad, vilka är några av de kommuner som har de lägsta lönerna för sommarjobbarna, betalar endast 35-40 kronor i timmen.

För att erbjuda alla ungdomar sommarjobb med avtalsenliga löner och samtidigt minimera riskerna för arbetsolyckor krävs det att arbetarrörelsen tar strid för ungdomarna på arbetsmarkanden. Inom byggnadsindustrin är såväl lärlingssystem som arbetsolyckor utbrett, vilket föranledde till att Byggnads ställde krav på dessa punkter i årets avtalsrörelse. Fler fackförbund behöver följa Byggnads exempel och ställa hårdare krav för bättre arbetsmiljö och höjda ungdoms- och minimilöner.


Dela med dig