250 000 unga utanför arbetsmarknaden – Desperat borgerlighet försöker frisera siffrorna

Dela med dig

I en uppmärksammad artikelserie med rubriken ”Sanningen bakom siffrorna” har DN skrivit om ungdomsarbetslösheten. Tidningens tes är att ungdomsarbetslösheten är mindre än vad de officiella siffrorna anger och att Sverige, om man räknar statistiken på ett annat sätt, skulle ha en ungdomsarbetslöshet på 11,9%. I sina beräkningar har dock DN valt att utelämna mer än hälften av de ungdomar som saknar jobb!

För att reda ut begreppen kring ungdomsarbetslösheten har Nya Arbetartidningen kartlagt det totala antalet ungdomar, 15-24 år, som stod utanför arbetsmarknaden år 2011. Se tabell 1.

Av de totalt 250 000 unga som stod utanför arbetsmarknaden är endast 82 700 ”öppet arbetslösa”. Hela 68 000 räknas som ”latent arbetssökande”. Det är ungdomar som både kan och vill jobba, men som inte har sökt arbete den senaste månaden. Denna grupp räknas inte med i den officiella arbetslöshetsstatistiken eller i DN:s beräkningar. Där räknas endast personer som aktivt har sökt jobb som arbetslösa. För den som vill visa ”Sanningen bakom siffrorna” när det gäller arbetslösheten bland ungdomar krävs dock att dessa 68 000 latent arbetssökande räknas med.

Bland de 250 000 unga finns det även 10 000 som inte har sökt arbete på grund av hälsoskäl. Detta innefattar främst långtidssjuka och förtidspensionärer. Här återfinns många av de ungdomar som lider av psykisk ohälsa – något som ökat under de senaste decennierna. Därtill kommer 90 000 ungdomar som är undersysselsatta. Detta innebär att de har en anställning men både kan och vill jobba mer. Alla som jobbat minst en timme under veckan då mätningen genomfördes räknas in i denna grupp. Den genomsnittliga arbetstiden för en undersysselsatt ungdom är 14 timmar (eller 35 %) i veckan. För att ge en rättvisande bild av antalet unga utanför arbetsmarknaden måste även denna siffra tas med. Vår slutsats: som andel av hela befolkningen (1 243 000) i åldersgruppen 15-24 år står 20,2 %, eller var femte ungdom, utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Hur kommer det sig då att DN bara kommer fram till att det finns 82 700 arbetslösa ungdomar? Låt oss förklara. År 2011 räknades 149 000 som öppet arbetslösa, 15-24 år, i den officiella statistiken. Av dessa var 67 000 heltidsstuderande. En uppenbar brist i detta sätt att räkna är att en sommarjobbsökande grundskole- eller gymnasieelev jämställs med en långtidsarbetslös 24-åring. Det är denna brist som DN valt att rikta in sig på. I sin artikelserie hävdar tidningen därför att endast är 82 700 unga i åldern 15-24 år är arbetslösa.

DN har rätt i att de flesta av de 67 000 heltidsstuderande egentligen inte borde räknas som arbetslösa. Men har man ambitionen att presentera ”Sanningen bakom siffrorna” krävs det däremot att alla siffror redovisas.
Borgerligheten står handfallen inför ungdomsarbetslösheten. Istället för åtgärder för riktiga jobb försöker man ”trixa” med statistiken. Nya Arbetartidningens kartläggning visar dock att det finns minst 250 000 skäl för ett socialistiskt industriprogram – just för ungdomar.


Dela med dig