20 år av massarbetslöshet

Dela med dig

Massarbetslösheten bland unga är inget nytt problem. Det har varit massarbetslöshet bland ungdomar sedan början av 90-talet.

Mellan åren 1989 och 1993 försvann 300 000 jobb för unga – och de har aldrig kommit tillbaka. Se tabell 2. År 2011 fanns 213 000 färre jobb åt unga än 22 år tidigare! Samtidigt har antalet ungdomar ökat från 1 179 000 till 1 243 000 mellan åren 1989 och 2011. Detta innebär att andelen unga som har ett jobb har minskat från 60 % 1989 till 40 % år 2011.


Förändringarna för ungdomar på arbetsmarknaden har haft långtgående effekter för samhället i allmänhet och ungdomar i synnerhet. År 2008 var etableringsåldern på arbetsmarknaden (dvs när 75 % av en åldersklass har anställning) 27 år, vilket kan jämföras med år 1990 då etableringsåldern var 21 år. Samtidigt som antalet jobb för ungdomar har minskat så har antalet studerande ökat. År 2010 fanns 442 000 högskolestudenter, vilket är en ökning med 129 % (!) jämfört med år 1989. Detta beror delvis på att arbetsmarknaden har förändrats och kraven på högre utbildning har växt. Men det beror också på att universitetet använts som en arbetsmarknadsåtgärd av både borgerliga och S-ledda regeringar.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.