Kommunals avtal – ytterligare ett steg att försvaga facket

Dela med dig

Nyligen skrev Kommunals ledning på ett nytt avtal för de medlemmar som är kommun-och landstingsanställda. Det ett-åriga avtalet berör ca 350 000 anställda och gäller från den 1 april i år. Nya Arbetartidningen har frågat Lena Ezelius, känd vänsterfacklig aktivist samt sektionsordförande inom Kommunal i Stockholm, om avtalet och dess konsekvenser.

Vad tycker du är bra eller dåligt med det nya avtalet?
– Det jag är mest kritisk till är att förbundsledningen gick med på den speciella introduktionsanställningen för ungdomar. Färdigutbildade undersköterskor sägs kunna få en anställning med 75 procent arbete och 25 procent fortbildning. Dessa ungdomar garanteras en fast heltidsanställning efter ett år. Första året blir lönen 75 procent av en redan låg ingångslön.

– Nu talar vi om färdigutbildade undersköterskor som tidigare gått direkt in i jobb på till exempel ett sjukhus. Det sägs vara, och bli, en stor brist på undersköterskor i framtiden. Varför går då förbundsledningen med på en lönesänkning för dessa?
– En annan fara med detta är att möjligheten till betald fortbildning riskerar att urvattnas i framtiden. I realiteten betalar ju dessa ungdomar sin egen fortbildning. Risken finns att arbetsgivaren vill överföra detta synsätt även på andra fortbildningar.

Finns det något bra med avtalet?
– Ja, det ska vara att det är ett-årigt avtal. Det öppnar ju för möjligheten till ny strid nästa år. En annan bra sak var att maxgränsen för att vara visstidsanställd sänktes till tre år. Därefter måste personen numera få en fast anställning. Det var ett steg i rätt riktning.

Den generella lönehöjningen blir ju 650 kr. Vad tycker du om det?
– Det var väl vad man kunde vänta sig efter att Handels vikit sig. Samtidigt är det mest allvarliga att det inte blev några individgarantier. De som kanske bara får någon hundralapp mer kommer att tappa i reallön.

– Men framför allt är ”inga individgarantier” en stor seger för arbetsgivarna. De vill att lönerna helt ska sättas individuellt och det här är ett steg i den riktningen. Oroliga, ensamma och skrämda arbetstagare är bättre att förhandla med ur arbetsgivarnas synvinkel.
– Även om individgarantierna varit väldigt låga tidigare är det ett steg i helt fel riktning att gå med på att ta bort dem helt och hållet. Fackets roll försvagas ytterligare, arbetsgivarna stärks och medlemmarna drabbas. Så enkelt är det.

Tror du att det kan bli något gemensamt agerande vad gäller de dåliga delarna i avtalet bland vänsterfack-klubbar inom Kommunal idag?
– Nej, tyvärr inte måste jag säga. Då måste man ju vara överens och vad gäller till exempel den nya introduktionsanställningen är det många, både socialdemokrater och vänsterpartister, som tycker att den är bra.

– Sen kan man ju agera gemensamt i andra sakfrågor. Samarbete och agerande är idag mer på individnivå. Det finns ju bra vänstersossar samtidigt som vissa vänsterpartister agerar så att man undrar varför de blev vänsterpartister över huvud taget.

Fakta:
En undersköterska som får introduktionsanställning får 13 815 kr i lön första året (före skatt!). Källa: Kommunalarbetaren.


Dela med dig