Spiric och V:s dubbelspel om kvinnolönerna

Pengar i kuvert
Dela med dig

Den 23 januari besökte det vänsterpartistiska kommunalrådet Tamara Spiric en arbetsplats inom äldreomsorgen i Umeå. Med sig hade hon sex kuvert med vardera 4 600 kronor som hon delade ut till de anställda som råkade befinna sig på arbetsplatsen just när kommunalrådet, tillsammans med ett pressuppbåd, dök upp.

Frågan är om Spiric gåvor till de sex anställda inom äldreomsorgen var ett allvarligt försök att höja kvinnolönerna eller bara ett cyniskt sätt att utnyttja lönediskrimineringen för att få komma ut i media?

Åsa Eriksson, som arbetar som undersköterska på Dragonens äldrecenter i Umeå, är väl bekant med löneproblemen i offentlig sektor:

– Lönerna i kvinnodominerade yrken är för låga. Det råder inget tvivel om den saken. De låga lönerna inom exempelvis handeln och offentliga sektorn gör att kvinnorna i Sverige bara tjänar 85,7% av männens löner – om man inte tar hänsyn till att män och kvinnor ofta arbetar inom olika yrken och sektorer. Även om löneskillnaderna minskat under de senaste fem åren går det alldeles för sakta.

Eriksson är dock kritisk mot utspelet, och menar att det finns skäl till varför dessa gåvor är det enda personalen inom äldreomsorgen kommer få av Spiric.

– Om Spiric verkligen menade allvar med sitt prat om att höja kvinnors löner skulle hon kunna agera på helt andra plan. Som kommunalråd, och en del av den styrande S+V-koalitionen i Umeå, hade hon kunnat kräva att Umeå kommun ska tillmötesgå Kommunals lönekrav på sammanlagt drygt 4% i löneförhöjning. Det hade gynnat alla anställda i äldreomsorgen istället för bara några få. Umeå kommuns beräknade överskott på över 200 miljoner för 2011 visar att resurser finns för detta.

– Men än mer uppseendeväckande är att Tamara Spiric är arbetsgivarrepresentant. Hon sitter med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting – som är motpart till Kommunal i löneförhandlingarna. I styrelsen har Spiric och Vänsterpartiet hittills inte sagt någonting om årets avtalsrörelse. Istället har man anpassat sig till Allianspartierna. Spiric har i praktiken stött SKL när de reagerade på Kommunals krav om höjda kvinnolöner och sa att de är ”orealistiska” och skulle innebära en oönskad låglönesatsning.

Men att Tamara Spiric ger bort dessa 4 600 kronor till sex lågavlönade undersköterskor kan väl vara ett tecken på att hon vill förändra det nuvarande läget?

– Nej, utöver hennes post i SKL så har Spiric varit i högsta grad delaktig i nedskärningar i vård-skola-omsorg i Umeå kommunfullmäktige. Och handlingar talar tydligare än ord. Ska Alliansen besegras i valet 2014 krävs en politik som visar hur löneklyftorna ska minska – en politik som kan försvaras i alla sammanhang. Spirics dubbelspel, som innebär anpassning till Moderaterna i maktens korridorer kombinerat med jippoliknande utspel i media, kommer att spela Alliansen i händerna.


Dela med dig

Din e-postadress kommer inte publiceras.