Vinstjakt plundrar skolan

Dela med dig

År 2010 gjorde fem ”utbildningsföretag” en vinst på 180 miljoner kronor. Skola och utbildning, likt vård och omsorg, utgör idag stora möjligheter för privata företag att roffa åt sig skattepengar menade åt barn och elever.

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser. Enligt en undersökning de gjort är vinsten ofta högre inom skolan än inom vården. För ”utbildningsföretagen” utgör vinsten ofta 9-15 % av omsättningen, dvs de skattemedel som skulle gå till skolans verksamhet. Detta kan jämföras med ”vårdföretaget” Carema där motsvarande siffra ligger på 3-6 %.

Lärarnas Riksförbund (LR) påpekar att det är lättare att komma undan med vanskolning än vanvård. Inte minst pga bristerna i tillsynen och svårigheten för elever och föräldrar att få relevant information.

Det är inte bara skattebetalarna som blir blåsta utan även eleverna. Privatiseringsförespråkarnas argument om att ökad konkurrens skulle ge ökad kvalitét och minska byråkratin har visat sig bli det motsatta. Behovet av kontroll och styrning ökar i en vinstdriven verksamhet eftersom det finns en grundläggande motsättning. Varje krona som satsas på eleverna blir en krona mindre i vinst åt ägarna. Dessutom blir konkurrensen ett hinder för långsiktig planering, vilket krävs när barnkullarnas storlek varierar. Ökad kvalité har ersatts av höjda betyg.  En tidigare undersökning från LR visar att i var fjärde konkurrensutsatt grundskola utsätts lärare för påtryckningar från högre ort om att sätta högre betyg.

De så kallade ”utbildningsföretagen” och ”vårdföretagen” är egentligen vinstföretag, eller som LR skriver i sin rapport: ”Nu ser vi att flertalet friskolor istället drivs av rent vinstintresse, och inte av alternativ pedagogik som den stora drivkraften” (sid 3).

Hela rapporten finns på www.lr.se.


Dela med dig