Ökad grundbemanning för heltid inom äldreomsorgen

Dela med dig

Debatten om ”Hela Tiden-projektet” på kommunfullmäktige 19 dec blev en skandal. Personalutskottets ordförande Christer Lindwall vägrade först att besvara  Arbetarpartiets enkla fråga om projektet och lämnade sedan kommunfullmäktigesalen. Frågan löd: Kommer projektet att leda till höjd grundbemanning inom äldreomsorgen?

– En del i Hela Tiden-projektet är att erbjuda heltider åt de som önskar. Detta i sig är lovvärt, säger Tomas Westerström, undersköterska och ersättare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
– Risken är dock att projektet kommer att finansieras genom försämrade arbetsvillkor.

Enligt tidningen Kommunalarbetaren svarade 73 % av sektionerna inom Kommunal att det uppstått negativa effekter av de s.k. heltidsprojekt som genomförts. Några av de negativa effekter som har uppstått är bl a att:

  • all arbetstid inte har schemalagds och att det därför blir upp till personalen själv att försöka pussla ihop till en heltid,
  • varje enskild anställd tvingas jobba på fler arbetsplatser än sin hemavdelning,
  • det blir fler arbetspass på helger och fler delade turer,
  • det blir kortare men fler arbetspass.

– Christer Lindwalls behandling av vår fråga kring Hela Tiden-projektet var aggressiv, säger Tomas Westerström. Hans svar var häpnadsväckande nonchalant mot den personal som är oroade om Hela tiden-projektets följder.
– Lindwall vägrade att svara på frågan!

– Det var synd, för frågetecknen kring Hela Tiden-projektet är många, fortsätter Tomas.
– Om man, utifrån gjorda erfarenheter, tittar på det avtal som slutits mellan Umeå kommun och Kommunal, finns anledning att känna viss oro. Det framgår exempelvis inte i avtalet a) hur mycket av arbetstiden som ska förläggas på andra arbetsplatser än den egna, b) någon maxnivå vad gäller hur många helger man ska jobba, c) om det finns begränsningar för hur ofta man kan tvingas jobba delade turer, d) hur många dagar en anställd ska jobba under en viss tidsperiod.
– Otydligheterna i avtalet riskerar att leda till en ökad flexibilitet – på arbetsgivarens villkor!

– Vi i Arbetarpartiet anser att en reform som underlättar att få arbeta heltid borde kopplas ihop med en ökad grundbemanning inom äldre- och handikappomsorgen, säger Tomas. Umeås kommunledning verkar utgå ifrån att det skulle vara något negativt med mer personal på en avdelning.
– Verkligheten är en helt annan. En demens-avdelning med 16 brukare och 4 personal får en helt annan karaktär med ytterligare en personal, menar Tomas.
– Man får bättre möjligheter att ge brukarna en ”guldkant” i vardagen med t.ex. bakning, matlagning och lugnare miljö vid måltiderna. En utökad arbetsstyrka kan innebära skillnaden mellan en bra eller dålig dag för både brukare, personal och även anhöriga.

Prognoserna säger att Umeå kommunkoncern får ett överskott på 254 miljoner kronor 2011.
– Det innebär att Umeå kommun dels har råd att ge de anställda, inom äldre- och handikappomsorgen, som vill jobba heltid en möjlighet att göra detta, dels att koppla reformen till en ökad grundbemanning, säger Tomas Westerström.
– Var det denna möjlighet som Christer Lindwall inte ville debattera?


Dela med dig