De privata vårdbolagens vinster

Dela med dig

De privata bolagen inom vård, skola och omsorg gör mycket stora vinster – vinster som ökat i rask takt under de senaste åren under den borgerliga regeringens styre.

I många fall är vinstnivåerna inom de privata ”välfärdsföretagen” till och med större än inom det övriga privata näringslivet. Under 2009 var ”välfärdsföretagens” vinster 10,3 % av den totala omsättningen (sk rörelsemarginal). Snittet för alla privata företag under detta år låg på 5,4%. Vissa privata vårdbolag gjorde i själva verket vinster på omkring 25 % av totalomsättningen – det innebär att var fjärde skattekrona som flöt in i företagen gick direkt ner i ägarnas plånböcker!

Under 2009 gjorde de privata bolagen vinster på 18 miljarder inom skola, 22 miljarder inom vård och omsorg och 18 miljarder inom hälso- och sjukvård. Det är en vinstökning för dessa tre sektorer på mellan 12 % och 15 % på bara ett års tid. När det gäller de stora vinsterna går det bara att se på exemplet Carema för att förstå hur vinsterna har uppstått: genom underbemanning och brist på nödvändig utrustning för att spara in på utgifter.

De privata bolagen tar över mer och mer av det som tidigare varit styrt av det offentliga. Antalet anställda inom vård, skola och omsorg som drivs av kommuner och landsting har minskat med 27 000 personer mellan 2008 och 2009, medan den privata sektorn istället har ökat sin verksamhet med 15 000 personer.

Källa: Dagens Samhälle 33/2011


Dela med dig