Vanvård, chefsbonusar och skatteflykt – Verkligheten inom den privatiserade vården

Dela med dig

Omfattande brister har avslöjats på äldreboenden som drivs av det privata företaget Carema. Att moderattoppar som Kristina Axén-Ohlin avlönats av Carema är extra besvärande för Alliansen vars privatiseringspolitik nu ifrågasätts på allvar.

På det Carema-ägda boendet Koppargården i Stockholm lämnade en rad anställda sina arbeten och flera anhöriga till de boende kontaktade den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) med klagomål över bristerna. En oanmäld inspektion gjordes som visade allvarlig underbemanning och bristande skydds- och hygienutrustning med omfattande risk för smittspridning till följd. Under de senaste åren har antalet dödsfall på Koppargården ökat kraftigt.

En läkare anställd av Trygg Hälsa skrev en rapport om Koppargården där en patient dött till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Hon skrev också att flera patienter var påtagligt undernärda, att onödiga amputationer gjorts, att läkemedlen tog slut och att det rådde brist på personal. På Caremas initiativ, och med den moderatledda kommundelsnämndens hjälp, har nu läkaren fått sparken.

På ett Caremaboenden i Vänersborg svalt 90-åriga Anneli Möller ihjäl. Carema har tvingats betala skadestånd till Vänersborgs kommun efter att ha haft för låg bemanning vid sina boenden.

Vid ett annat av Caremas boenden i Stockholm utnyttjades en funktionshindrad kvinna sexuellt av en annan boende. Händelsen polisanmäldes dock aldrig av Carema, utan av en anonym person ur personalen.  En sjuksköterskestudent vid ett Caremaboende i Falun hävdar att en patient med svåra smärtor och dödsångest behandlades med höga doser morfin och sattes framför TV:n under sina sista timmar i livet.

Carema startade under sommaren också ett projekt där man väger de boendes blöjor i syfte att minimera antalet blöjbyten.
– Vi får inte byta en blöja förrän den nått sin fulla kapacitet. Syftet är rätt och slätt att hålla nere förbrukningen och spara pengar, säger en person i företaget till DN.

Socialstyrelsen utreder just nu hela 150 tillsynsärenden mot olika boenden eller annan sjukvårdsverksamhet som drivs av Carema. Att det är just den privata driftsformen som är boven i dramat understryks av avslöjadet att Carema gett bonusar på flera månadslöner till de boendechefer som lyckats skära ned på kostnaderna mest.

Carema bedriver dessutom omfattande skatteplanering. Carema ägs av riskkapitalbolaget Triton, som har ett system med interna lån mellan olika delar av bolaget. Genom en hög ränta på dessa lån får man det att se ut som att Carema inte går med vinst och därför betalar bolaget  begränsad skatt i Sverige. Samhället går miste om hundratals miljoner i skatteintäkter.

Caremaskandalen visar höger- och privatiseringspolitikens effekter i praktiken. Några få företagstoppar gynnas, medan anställda, vårdtagare och anhöriga får betala. Privatiseringar och vård med god kvalitet kan inte förenas.


Dela med dig