Långväga gäster höjde stämningen

Dela med dig

Helgen den 4-6 november gick Arbetarpartiets första kongress av stapeln i Umeå. Kongressen präglades av ideologiska diskussioner och föredrag om ekonomi, krig och proteströrelser samt om partibygge och nya kampinitiativ.

För att stärka den politiska nivån besöktes kongressen av inbjudna gäster.

En av gästerna, som är engagerad som facklig klubbordförande på sin arbetsplats, pratade om facklig kamp och de attacker en radikal fackklubb kan förvänta sig från arbetsgivaren. Hon berättade om hur hon och hennes fackklubb engagerat sig inför årets avtalsrörelse för att påverka de krav som facket kommer att driva.

På samma ämne berättade också Olof Kristmansson om hur han tillsammans med sina arbetskamrater tog strid mot nedläggningen av Jenningsskolan i Robertsfors.

Författaren, ekonomen och veteranen Mick Brooks, som varit organiserad marxist i England sedan 1968, inledde punkten om den ekonomiska krisen. Han beskrev hur det som började som en bankkris i USA 2008 sedan dess utvecklats till en statsskuldskris i Europa, och nu är på väg att vidare utvecklas till en Eurokris. Brooks beskrev också hur USA:s roll som världens enda supermakt är på god väg att rubbas.

För att finansiera en satsning på att sprida vårt parti över landet hölls en kongressinsamling, som drog in nästan 20 000 kronor.

Utöver politiken organiserades även en samkvämskväll med frågesport och roliga historier från de all-arabiska revolutionerna.

Röster om kongressen

Lena Lindström, Umeå
– Jag tyckte speciellt om punkten om Arbetarpartiets roll på riksplanet. Den var bra för såna som mig, som är vanliga arbetare och vill ha en djupare förståelse för varför vårt parti behövs. Det var en alert och vaken stämning på kongressen, trots långa möten.

Kjell Berglund, Sundsvall
– Det var väldigt intressanta diskussioner om det fackliga arbetet, och hur man kan jobba för att organisera den fackliga kampen. Man blir behandlad likadant nu som förr, där man tvingades stå med mössan i handen och hoppas på jobb för dagen.

Stefan Lindberg, Uppsala
– Jag tyckte att Mick Brooks inledning om krisen i ekonomin var väldigt intressant. Kongressen fungerade bra och det var trevligt. Dessutom var frågesporten under lördagskvällen fantastisk!


Dela med dig